Browsing by Subject "calculation"

Sort by: Order: Results:

 • Поплюйко, Андрій Миколайович; Poplyiko, Andrij; Лесняк, Володимир Олександрович; Lesnyak, Volodymyr (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-15)
  У статті розглянуто напрямки удосконалення методики калькуляції собівартості і розподілу непрямих витрат з використання системи АВС для цілей управління витратами.
 • Радченя, Любов Іванівна; Radchenya, Lubov (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-01-15)
  У статті розкрито важливість калькулювання в господарській діяльності підприємства, сутність калькулювання як складової обліку витрат виробництва, вказані відмінності між калькулювання та калькуляцією.
 • Кушнір, В. О.; Kushnir, V. O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Метою дослідження є визначення особливостей калькулювання собівартості продукції м’ясо-жирового виробництва та вдосконалення її методики з метою підвищення правильності визначення виробничих витрат та вартості продукції. ...
 • Августова, О. О.; Avgustоva, O. O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-17)
  Проаналізовано різноманітні підходи до класифікації витрат на підприємствах України. Запропоновано удосконалення класифікаційних ознак витрат із врахуванням особливостей рибопереробних підприємств.
 • Ходзицька, Валентина Василівна; Hodzytska, Valentyna; Ходзицкая, Валентина Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-12)
  Розглянуто систему обліку витрат на підставі ідеальних норм. Відмінна особливість цієї системи — орієнтація на ринкові умови і запити споживачів, а також своєчасний вплив на величину витрат.
 • Олійник, О. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-14)
  Систематизовано основні підходи та методи управління витратами, які можуть бути повністю або частково реалізовані на вітчизняних підприємствах. Проаналізовано можливість кожного методу виконувати функції обліку, планування, ...
 • Кизенко, Олена Олександрівна; Kyzenko, Olena; Кизенко, Елена Александровна; Допілко, Ольга Вікторівна; Dopilko, Olha; Допилко, Ольга Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті розглянуто методичні аспекти трансформації системи калькулювання послуг під впливом цифровізації економічних процесів. Використовуючи методологію системного аналізу і системотехніки, система калькулювання собівартості ...
 • Устенко, Станіслав Веніамінович; Ustenko, S. V.; Устенко, Станислав Вениаминович; Дмітрив, А. А.; Dmitryv, A. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У статті вивчено можливості багатовимірних Oracle-систем аналітичної обробки даних на прикладі побудови формальної схеми моделі даних для вирішення економічних розрахунків. Аналізуються методи агрегації даних як засіб ...
 • Івченко, Лариса Вікторівна; Ivchenko, Larysa; Ходзицька, Валентина Василівна; Hodzytska, Valentyna; Ходзицкая, Валентина Васильевна (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2013-03-06)
  Розглянуто особливості обліку дебіторської заборгованості за допомогою порівняльної характеристики П(С)БО та МСФЗ. Встановлено загальні риси та відмінності обліку дебіторської заборгованості за П(С)БО та МСФЗ.

Search DSpace

Browse

My Account