Now showing items 1-5 of 5

  • Безпека підприємства: економічна сутність і змістовний контекст 

   Кузьомко, Володимир Миколайович; Kuzomko, Volodymyr; Кузёмко, Владимир Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-09-29)
   Стаття присвячена висвітленню авторської концепції економічної безпеки підприємства, як об’єкту управління. На підставі дослідження економічної природи підприємства розкривається сутність безпеки в контексті вартісно-орієнтованого ...
  • Духовно-моральний розвиток суспільства — основа соціальної безпеки та важіль розвитку трудового потенціалу держави 

   Кучин, С. П. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-07-15)
   У статті досліджено сутність і сучасний стан соціальної безпеки держави. Акцент зроблено на вивченні проблем духовно-морального розвитку суспільства. До переліку загроз національній безпеці України запропоновано додати ...
  • Економічна безпека підприємства: категоріальний аналіз 

   Пожуєва, Тетяна Олександрівна; Pozhuieva, Tetyana; Пожуева, Татьяна Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-09-29)
   У статті обґрунтовано, що стабільне функціонування, зростання економічного потенціалу будь-якого підприємства в умовах ринкових відносин багато в чому залежить від наявності надійної системи економічної безпеки. Визначено ...
  • Роль і місце економічної безпеки в системі управління 

   Пожуєва, Тетяна Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   Розглянуто сутність економічної безпеки підприємства та причини, що спонукають вітчизняні підприємства щодо приділення їй належної уваги. Визначено завдання та принципи економічної безпеки. Окреслено коло питань, щодо ...
  • Системний підхід в моделюванні процесів управління економічною безпекою підприємства 

   Петренко, Людмила Миколаївна; Petrenko, Liudmyla; Петренко, Людмила Николаевна; Іванова, Лариса Іванівна; Ivanova, Larysa; Иванова, Лариса Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   Актуальність дослідження процесів управління економічною безпекою підприємства обумовлена необхідністю принципово нових підходів до її забезпечення за умов кризових явищ в економіці, розробки заходів та методів, що забезпечать ...