Now showing items 1-4 of 4

  • Застосування методичного підходу до управління підприємством в умовах використання технологій е-бізнесу 

   Голіонко, Наталія Григорівна; Golionko, N.; Голионко, Наталия Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   У статті обґрунтовано необхідність впровадження, визначено сутність і розглянуто методичний підхід до процесу управління підприємством в умовах використання технологій електронного бізнесу; визначено етапи і мету застосування ...
  • Організація електронної комерції на ринку сільськогосподарської продукції 

   Серських, Н. С.; Serskykh, N. S. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
   Проаналізовано динаміку сучасної інтернет-аудиторії України та світу, її структуру за регіонами, віковими та гендерними ознаками та за типами населених пунктів. Проаналізовано структуру галузі електронної комерції, визначені ...
  • Організація переходу підприємства до електронного бізнесу 

   Голіонко, Наталія Григорівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   Запропоновано підхід до вирішення традиційних і нових завдань сучасних підприємств шляхом впровадження електронної діяльності, заснованої на широкому використанні ІКТ та мережі Інтернет.
  • Особливості формування ланцюжка створення вартості у електронному бізнесі 

   Голіонко, Наталія Григорівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-17)
   Розглянуто концепцію ланцюжка створення вартості у традиційному та віртуальному ринковому просторі; визначено джерела формування конкурентних переваг сучасного підприємства на різних ланках «ланцюга створення вартості» М. ...