Now showing items 1-7 of 7

  • Determinants of formation and development of international e-commerce 

   Yatsenko, Olga; Яценко, Ольга Миколаївна; Яценко, Ольга Николаевна; Dmytriyeva, N. О.; Дмитрієва, Н. О.; Дмитриева, Н. А. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2018)
   In this article the authors have considered and summarized results of previous scientific studies as well as some actual events and issues of comprehensive evaluation of determinants and factors of influence in particular ...
  • Математичне моделювання діяльності та оцінка ефективності суб’єкта електронної комерції 

   Стець, О. В.; Кононенко, А. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-12-12)
   Впровадження інформаційних технологій в управління економікою на макро- та мікрорівнях є одним з головних чинників підвищення ефективності виробництва та забезпечення розвитку економіки. Впровадження комп’ютерних технологій ...
  • Організація електронної комерції на ринку сільськогосподарської продукції 

   Серських, Н. С.; Serskykh, N. S. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
   Проаналізовано динаміку сучасної інтернет-аудиторії України та світу, її структуру за регіонами, віковими та гендерними ознаками та за типами населених пунктів. Проаналізовано структуру галузі електронної комерції, визначені ...
  • Особливості конкуренції у Інтернет-маркетингу 

   Григор’єва, Людмила Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   Проаналізовано важливість наявності веб-сайту підприємства як необхідної умови успішного просування продукції на ринку. Враховуючи особливості сучасної маркетингової діяльності електронної комерції зокрема, здійснено ...
  • Світові тенденції електронної комерції у фармацевтичній галузі 

   Голіонко, Наталія Григорівна; Golionko, Natalya; Голионко, Наталия Григорьевна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013)
   У статті проаналізовано стан розвитку електронної комерції у світі та в Україні в цілому і у фармацевтичній галузі зокрема. Визначені сприятливі та стримуючі тенденції у розвитку електронної комерції лікарських засобів в ...
  • Тенденції ринку електронної торгівлі в Україні 

   Голіонко, Наталія Григорівна; Holionko, Nataliia; Голионко, Наталия Григорьевна; Коротченко, Алла Петрівна; Korotchenko, Alla; Коротченко, Алла Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-04)
   У статті розглянуто вітчизняні і світові тенденції розвитку електронної комерції, сучасні тренди онлайн-торгівлі в Україні, що пов’язані з надзвичайно стрімким поширенням ІКТ та процесами глобалізації. Розвиток інноваційних ...
  • Інтернет-магазин як логістична система 

   Скіцько, Володимир Іванович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-30)
   У статті описано та проаналізовано сучасну ситуацію електронної комерції в Україні. Запропонована авторська класифікація україн- ських інтернет-магазинів. Дано авторське визначення понять «логістика» та «логістична система ...