Browsing by Subject "nation"

Sort by: Order: Results:

 • Lakishyk, D. M.; Лакішик, Д. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  The relevance of the topic of the study is determined by the inevitable change in the place of the institute of the national state in the modern system of international relations and the dependence of the subsequent evolution ...
 • Метельова, Тетяна O.; Meteliyova, Тetiana O. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013)
  У контексті розгляду громадянського суспільства як особливого способу комунікації доведено взаємозумовленість існування громадянського суспільства і правової держави, що формуються в умовах полісуб’єктного простору. Показано, ...
 • Курченко, Ліна Миколаївна; Kurchenko, Lina; Курченко, Лина Николаевна (Київський національний лінгвістичний університет, 2017-03)
  У статті вивчається співвідношення етнічної і мовної ідентичності громадян України на тлі досвіду мовного регулювання європейських країн.
 • Колодій, О. А.; Kolodiy, O. A. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Дана наукова стаття присвячена дослідженню та аналізу вже існуючих точок зору науковців, які надають своє бачення та розуміння таких понять, як народ, населення та нація, а також виокремленню специфічних ознак, які притаманні ...
 • Калиновський, В. С.; Kalynovskyy, Valeriy S.; Капічон, О. Г.; Kapichon Olga G. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013)
  Проаналізовано проблеми розвитку етнодержавотворення в Україні. Розглянуто погляди професора Ю. Римаренка на становлення української нації. Досліджено роль титульної нації та субетносів у формування унітаризму держави.
 • Курченко, Ліна Миколаївна; Kurchenko, Lina; Курченко, Лина Николаевна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017)
  У статті з соціолінгвістичної точки зору розглядаються проблеми ідентичності в умовах сучасної України. Із залученням статистичних даних мовного балансу України аналізується неконгруентність національної, етнічної і мовної ...
 • Єленський, В. Є.; Yelenskyy, V.; Бондаренко, В. Д.; Bondarenko, V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», Інститут історії українського суспільства, 2014)
  Розглянуто історико-культурні моделі взаємодії релігії з політикою і етнічністю у процесі формування політичних націй. Доводено, що роль релігії у цьому процесі є значною тоді, коли рамки націєтворчого етносу збігаються з ...
 • Латигіна, Наталія А.; Latygina, Nataliya A. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013)
  Аналізуються основні періоди розвитку української національної ідеї та надаються певні рекомендації щодо її подальшої теоретичної розробки.
 • Діптан, І. І.; Diptan, I. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», Інститут історії українського суспільства, 2014)
  Розглянуто розроблену М. Драгомановим перспективу українсько-єврейського примирення та співпраці крізь призму сприйняття цієї перспективи І. П. Лисяком-Рудницьким. Джерелознавчим підґрунтям доробку є як основоположні ...
 • Скринник, Михайло; Skrynnyk, Mykhailo; Скрыннык, Михаил (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Після входження України-Руси до складу Литовської держави під назвою «Велике князівство Литовське, Руське і Жмудське», на землях України залишаються незмінними усталені традиції і правова система, а «Руське право» стає ...

Search DSpace

Browse

My Account