Browsing by Subject "public administration"

Sort by: Order: Results:

 • Bukhtiarova, Alina; Dukhno, Yuliia; Kulish, Ganna; Куліш, Ганна Петрівна; Кулиш, Анна Петровна; Kurochkina, Iryna; Lypchanskyi, Volodymyr (LLC «Consulting Publishing Company «Business Perspectives», 2019)
  Nowadays, there is a constant need for managing large amounts of information in public finances to identify existing and prevent future cases of illegal use of financial resources of citizens. The openness of information ...
 • Katrych, E.; Perebyinis, D. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
  This article attempts to examine the current state of addressing gender inequality in Ukraine.
 • Białas, Sylwia; Litwin, Joanna; Waśniewski, Jarosław; Бялас, Сильвія; Літвін, Йоанна; Васьнєвскі, Ярослав; Бялас, Сильвия; Литвин, Йоанна; Васьневски, Ярослав (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-04-03)
  Remuneration is considered as one of the key factors encouraging people to work. However, its significance for the employee and its effect on job satisfaction remains unclear. The aim of this paper was to determine how ...
 • Малий, Іван Йосипович; Malyj, Ivan; Малый, Иван Иосифович (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, ТОВ «ДКС Центр», 2017)
  Обгрунтовано розвиток теоретичної інтерпретації соціальної сутності еволюції публічного управління та адміністрування, розкрито їх субординацію та верифікацію в процесі становлення державності та реформування публічного ...
 • Соловйов, В’ячеслав П.; Soloviov, Viacheslav P.; Сенченко, Василь В.; Senchenko, Vasil V.; Гладков, Олексій В.; Gladkov, Oleksiy V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-03)
  Досліджено проблеми та шляхи впровадження електронного урядування в Україні, гармонізації взаємодії державної влади, бізнесу та громадян. Обгрунтовано необхідність попереднього (до впровадження нових інформаційних технологій) ...
 • Клименюк, О. М.; Klymeniuk, O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-09)
  У статті наведено важливі теоретичні положення теорії менеджменту та рекомендації щодо можливості їх використання в системах державного управління правоохоронною діяльністю.
 • Науменко, Ольга Михайлівна; Naumenko, O. M.; Науменко, Ольга Михайловна (Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2016-11-26)
  У дисертації розглянуто і систематизовано механізми входження в політико-управлінську еліту української держави періоду незалежності. Проведено аналіз застосування на практиці двох принципів рекрутування – шляхом призначення ...
 • Науменко, Ольга Михайлівна; Naumenko, O. M.; Науменко, Ольга Михайловна (Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2016-11)
  У дисертації розглянуто і систематизовано механізми входження в політико-управлінську еліту української держави періоду незалежності. Проведено аналіз застосування на практиці двох принципів рекрутування – шляхом призначення ...
 • Фащевський, Микола Іванович; Fashchevskyj, Mykola; Білоконь, Іван Васильович; Bilokon, Ivan (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», Інститут історії українського суспільства, 2014)
  Аналізується еволюція розвитку місцевого самоврядування в Україні та обґрунтовується необхідність реформування системи державного управління та місцевого самоврядування, створення децентралізованої моделі управління та ...
 • Стрельченко, О. Г.; Strelchenko, O. G. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті зазначено, що більшість інститутів Японії діють на основі традиції, а державна влада сприймається як ціле, як єдиний захисник, якому вони вірять і довіряють, він керує порядком і виступає проти хаосу (цей знак ...
 • Лук’яненко, Любов Іванівна; Любенок, Наталія Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-15)
  У статті розглянуто особливості розвитку інтелектуальної власності в Україні. Проаналізовано головні нормативно-правові документи, що регулюють відносини у сфері інтелектуальної власності та визначено державні органи охорони ...
 • Сабадош, Ганна Олександрівна; Усенко, О. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-02)
  У статті розглянуто основні тенденції адміністративної реформи розвинутих країн. Зроблено акцент на ролі адміністративно-державного менеджменту в реалізації адміністративної реформи, головною метою якої є підвищення ...
 • Білоконь, Іван Васильович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-09)
  У статті обґрунтовується необхідність реформування системи державного управління та місцевого самоврядування, створення децентралізованої моделі влади та перерозподілу владних повноважень державних органів виконавчої влади ...
 • Завистовська, Ганна Іполитівна; Zavystovska, G. I.; Завистовская, Анна Ипполитовна (Класичний приватний університет, 2015)
  У статті розглянуто особливості здійснення урядового фінансового контролю. Визначено що подальше вдосконалення урядового фінансового контролю сприятиме підвищенню якісного рівня використання бюджетних коштів та ...
 • Фащевський, Микола Іванович; Faschevsky, M. I.; Фащевский, Николай Иванович; Білоконь, Іван Васильович; Bilokon, I. V.; Белоконь, Иван Васильевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті розглянуто проблеми реформування системи місцевого самоврядування, створення децентралізованої моделі влади та вдосконалення механізмів формування та функціонування територіальних громад сіл, селищ та їх об’єднаних ...
 • Охотнікова, Олена Миколаївна; Ohotnikova, O. M.; Охотникова, Елена Николаевна; Раткін, В. В.; Ratkin, V. V.; Раткин, В. В. (Українська академія наук, Державна академія житлово-комунального господарства, 2013)
  У статті проаналізовано державне регулювання діяльності технологічних парків в Україні, досліджено відповідну нормативно-правову базу та висвітлено досвід зарубіжних країн щодо створення технопарків та управління ними.
 • Ієрусалімова, Ірина Олександрівна; Ierusalimova, Irina; Иерусалимова, Ирина Александровна (Одеська національна юридична академія, 2015)
  In this article the scientific historiography formation in Ukraine institute right to appeal. Based on the analysis of the historical experience of becoming right to appeal outlines the main historical stages of the process. ...
 • Гладченко, Лідія Петрівна; Hladchenko, Lidiia; Гладченко, Лидия Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Мета дослідження. Мета роботи полягає в дослідженні ролі фінансового контролю у забезпеченні підзвітності органів влади громадянському суспільству та ефективності функціонування урядових фінансів. Методологія. Об’єктом ...
 • Тищенко, Олена Віталіївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-29)
  У статті надано визначення поняття єдиного інформаційного простору у системі державного управління України. Досліджено основні нормативні акти, пов’язані із створенням інтегрованих інформаційних систем, та основні проблеми, ...

Search DSpace

Browse

My Account