Now showing items 1-1 of 1

    • Ціннісна навантаженість наукового пізнання як етична проблема 

      Кругляк, Мирослава Іванівна; Kruglyak Myroslava (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2012)
      Сучасне розуміння одного з ключових ідеалів класичної науки – ціннісної нейтральності – дозволяє по-новому підійти до етичних питань, пов’язаних з неупередженістю дослідників та автономією науки. На зміну класичному ідеалу ...