Now showing items 1-1 of 1

    • Ціннісно-раціональний саморозвиток людини в умовах становлення економіки знань 

      Савицька, Н. Л. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-21)
      У статті наведено характеристики економіки знань, місце людини в її становленні. Показано необхідність актуалізації ціннісно- раціонального саморозвитку людини, креативної свідомості, адекватних сучасному типу господарського ...