Browsing by Subject "wages"

Sort by: Order: Results:

 • Михальченко, Г. Г.; Mikhalchenko, G. G.; Михальченко, А. Г. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті проаналізовано основні проблеми розвитку регіональних ринків праці, визначено основні проблеми їх функціонування. Охарактеризовано стан ринку праці Донецької області, його структуру та динаміку. Автором доведено, ...
 • Кудлай, Віра Григоріївна; Kudlay, Vira G.; Кудлай, Вера Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У статті проаналізовано проблеми розвитку аграрної політики, узагальнено тенденції соціально-трудових відносин в аграрній сфері регіону. Обґрунтовано рекомендації щодо шляхів підвищення зайнятості сільського населення в ...
 • Новак, І. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-06-01)
  Проаналізовано роль і місце концепції гідної праці як глобальної мети й національного пріоритету в сучасній парадигмі соціально-економічного розвитку, а також ситуацію з актуальних проблем зайнятості, оплати та умов праці. ...
 • Сахно, Л. А.; Кондратюк, О. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Розглянуто аудит розрахунків з оплати праці на підприємстві, визначено основні завдання обліку заробітної плати. Проаналізовано значення заробітної плати на підприємстві, необхідність проведення аудиту розрахунків з ...
 • Котляревська, К. Ю.; Kotlіarevska, K. Y.; Котляревская, К. Ю. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті проведено аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку ринку праці України з урахуванням важливих політичних та економічних подій. Визначено динаміку основних показників на ринку праці. Виявлено проблеми та ...
 • Старченко, Наталія Миколаївна; Starchenko, N. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-15)
  Статтю присвячено визначенню змісту, складових, класифікаційних ознак виплат працівникам установ сектору загального державного управління України, виокремленню їх в окремий обліковий об’єкт.
 • Тужилкіна, О. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-07-08)
  Стаття присвячена проблемі впливу зовнішнього середовища на економічний стан системи споживчої кооперації, на формування та реалізацію трудового потенціалу системи та роздрібної торгівлі, як провідної галузі, на мотивацію ...
 • Гречин, В. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-10)
  У статті розглянуто економічну літературу, присвячену дослідженню впливу компаній з іноземним капіталом на зміну заробітної платні у країнах, що розвиваються; обґрунтовано доцільність поділу компаній з іноземним капіталом ...
 • Юрчик, Галина Миколаївна; Urchik, G.; Юрчик, Галина Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті узагальнено основні теоретичні концепції до визначення та класифікації видів економічних циклів; проведено аналітичні дослідження циклічності розвитку національної економіки; обґрунтовано напрями впливу економічних ...
 • Юрчик, Г. М.; Urchi, G. M.; Юрчик, Г. Н. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті визначено наслідки інфляції для економіки, конкретизовано вплив інфляції на ринок праці залежно від її темпів. Проаналізовано динаміку та фактори інфляції в Україні. Проведено кореляційний аналіз взаємозв’язку між ...
 • Пєтухова, Олена Анатоліївна; Петухова, Елена Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У статті проаналізовано показники гендерної нерівності в Україні відповідно до даних Державного комітету статистики. На основі отриманих результатів аналізу було визначено низку відповідних заходів щодо досягнення гендерної ...
 • Грішнова, Олена Антонівна; Дрига, Є. І. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-13)
  Досліджено причини високого рівня тінізації оплати праці в Україні. Запропоновано шляхи та стимули виведення заробітних плат з «тіні» як для працівників, так і для роботодавців. Наголошено на значенні соціальної відповідальності ...
 • Юрчик, Галина Миколаївна; Urchik, Galuna; Юрчик, Галина Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Визначено сутність і види дискримінації на ринку праці. Проаналізовано прояви гендерної та вікової дискримінації на ринку праці України та ЄС. Досліджено механізм подолання дискримінації на національному та європейському ...
 • Будько, І. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-18)
  У статті проаналізовано стан і динаміку розміру заробітної плати. Досліджено купівельну спроможність заробітної плати. Розкрито особливості впливу заробітної плати на різні соціально-економічні процеси. Визначено пріоритетні ...
 • Антонюк, В. П. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-14)
  Здійснено аналіз рівня та структури доходів населення України, проблеми бідності. Обґрунтовано, що пріоритетним напрямком політики доходів має бути підвищення заробітної плати як форми доходу на людський капітал.
 • Поплавська, Оксана Миколаївна; Poplavska, Oksana; Поплавская, Оксана Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-02-23)
  В статті автор аналізує систему індикаторів соціальної безпеки у сфері оплати праці й пропонує застосовувати маркери соціальної безпеки у цій сфері. Останні дозволять врахувати нелінійні процеси, що відбуваються на ринку ...
 • Панчук, Аліна Аркадіївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-05-15)
  У статті розглянуто існуючі методики оцінювання якості трудового життя. Також визначено різницю між поняттями «гідна праця» та «якість трудового життя». Показано, що особливо великий вплив на визначення критеріїв ЯТЖ має ...
 • Славкова, Алла Аркадіївна; Slavkovа, Alla Arkadiivna; Славкова, Алла Аркадьевна; Мястковська, В. С.; Myastkovska, V. S.; Мястковская, В. С. (Львівська економічна фундація, 2015)
  У статті проведений аналіз основних показників, що характеризують рівень диференціації доходів населення, досліджено структуру та динаміку доходів українців, визначено соціально-економічні наслідки поглиблення поляризації ...
 • Коритник, Л. П.; Korytnyk, L. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті представлено результати дослідження особливостей нормування механізму планування й обліку витрат на заробітну плату ЗВО. Визначено, що витрати на заробітну плату становлять вагомий вартісний вплив на собівартість ...
 • Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 1998)
  Дисертація містить наукове обгрунтування концептуальних засад щодо структури і змісту організаційно-економічного механізму регулювання заробітної плати на промислових підприємствах. Розроблено комплекс правових, економічних ...

Search DSpace

Browse

My Account