Now showing items 1-1 of 1

    • Індивідуалізація та диференціація навчання за допомогою комп’ютерних навчальних систем 

      Люлька, Людмила Анатоліївна; Редзюк, Ірина Вячеславівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-03-05)
      У статті розглянуто застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та ресурсів у навчанні, які сприяють формуванню мовної компетенції. Проаналізовано педагогічні цілі та переваги застосування, а також різновиди ...