Browsing by Subject "youth"

Sort by: Order: Results:

 • Fedorenko, A. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
  The author аnаlyzes the economic and business аctivity of the young populаtion аged 15–25 on the labor mаrket of Ukrаine. Negаtive trends in the youth employment have been reveаled. The chаnges in the culturаl environment ...
 • Liakhina, I. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
  The present article investigates youth political participation and engagement through social media perspective. It shows that modern democracy is challenged by new opportunities of online involvement. New technology ...
 • Іриневич, Ю. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У теперішній час стан ринку праці молоді в Україні характеризується низкою проблем, які стримують соціально-економічний розвиток країни, у зв’язку з цим актуальним залишаються питання підвищення економічної активності ...
 • Курило, І. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-17)
  У статті на матеріалах спеціального репрезентативного вибіркового обстеження молоді, проведеного в Україні у квітні 2010 р., аналізуються ціннісні орієнтації молоді, пов’язані із сферою праці, її освітньо-професійні ...
 • Новіков, В. М.; Novikov, V. M.; Новиков, В. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті досліджено питання модернізації професійно-технічної освіти в Україні, охарактеризовано її сучасний стан та напрями реформування. Визначено, що втілення державної стратегії розвитку професійно-технічної освіти у ...
 • Чуб, Оксана Володимирівна; Chub, Oksana; Чуб, Оксана Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  Уточнено соціально-економічну сутність поняття «молодь» у контексті проблематики сегментування ринку праці. Систематизовано та доповнено класифікаційні ознаки молоді як суб’єкта ринку праці з урахуванням вітчизняного та ...
 • Бульбенюк, Світлана Степанівна; Bulbeniuk, Svitlana; Бульбенюк, Светлана Степановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Розглядаються найбільш перспективні напрями залучення молоді до процесу становлення громадянського суспільства з врахуванням важливості розгортання євроінтеграційної стратегії в Україні. Обґрунтовується особлива роль ...
 • Чуб, Оксана Володимирівна; Chub, Oksana (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Розглянуто тенденції зайнятості на молодіжному ринку праці. Узагальнено проблеми переходу молоді на ринок праці. Визначено передумови забезпечення ефективної зайнятості молоді.
 • Червінська, Любов Петрівна; Chervinska, Lyubov; Червинская, Любовь Петровна; Червінська, Тетяна Михайлівна; Chervinska, T.; Червинская, Татьяна Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Розглянуто питання виробничої адаптації молоді, її особливості в Україні, основні етапи та інструменти. Особливу увагу приділено проблемам первинної адаптації молодих працівників у колективі, адаптації молоді в інноваційному ...
 • Борданова, Л. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-31)
  Стаття присвячена вивченню особливостей молодіжного сегменту ринку праці та його зв’язку з ринком освітніх послуг у сучасних умовах. Запропоновано комплекс заходів, спрямованих на ліквідацію дисбалансу між ринком освітніх ...
 • Якимова, Н. С.; Yakymova, N. S. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Стаття присвячена дослідженню напрямів підвищення конкурентоспроможності молоді в контексті подолання професійно-кваліфікаційного дисбалансу на ринку праці. Визначено заходи щодо вдосконалення системи освіти, професійної ...
 • Бараник, Зоя Павлівна; Бараник, Зоя Павловна; Іриневич, Ю. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У статті розглянуто сучасний стан ринку праці в контексті зайнятості молоді, досліджені сучасні проблеми соціального захисту молоді в Україні. Окреслено основні напрями щодо удосконалення моніторингу молодіжної зайнятості.
 • Василик, Алла Володимирівна; Vasylyk, A. V.; Василик, Алла Владимировна; Ачкасова, В. М.; Achkasova, V. M.; Ачкасова, В. М.; Зайко, Т. О.; Zaiko, T. O.; Зайко, Т. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  З’ясовано визначення сутності поняття «підприємець», розглянуто мотиви, можливості та бар’єри до створення власного бізнесу в Україні та за кордоном молоддю.
 • Варбан, Євген Олександрович; Varban, E. O.; Варбан, Евгений Александрович (ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2009-04-17)
  Дисертаційне дослідження присвячено вивченню особливостей використання різних стратегій подолання життєвих криз в юнацькому віці. Уточнено зміст понять «життєва криза», «переживання життєвої кризи», «стратегії подолання ...
 • Чуб, Оксана Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-04-12)
  Систематизовано та уточнено вікові та кваліфікаційні ознаки ідентифікації молоді як особливої категорії економічно активного населення. Виокремлено фактори ефективної зайнятості молоді.

Search DSpace

Browse

My Account