Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Картель, Вера Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-02)
 • Коробов, Павел Викторович; Korobov, Pavel; Коробов, Павло (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-12)
  В статье проводится анализ актуальной ситуации развития интернет-банкинга в Украине. Приводится сравнение темпов роста активной аудитории интернет-банкинга в Украине и Польше. Анализируются основные факторы, обуславливающие ...
 • Содома, Р. І.; Марків, Г. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04-14)
 • Діброва, Тетяна Георгіївна; Лебеденко, М. С. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Дана стаття розкриває особливості світового та вітчизняного ринку друкованих періодичних ЗМІ, тенденції їх розвитку та привабливість для українських видань електронного ведення бізнесу в середовищі Інтернет. В матеріалах ...
 • Омельянюк, Олена Василівна; Омельянюк, Елена Васильевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-02-02)
 • Усик, Віра Іванівна; Усик, Вера Ивановна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-03)
 • Саприкіна, Н. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У статті розкрито сутність і особливості еволюційної економічної теорії, представлено імена, які пов’язані із зародженням і розвитком цього напряму, показано місце еволюційної економіки у сучасній системі економічної науки ...
 • Рябець, Наталія Миколаївна; Рябец, Наталия Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  В даній статті досліджено основні теорії та концепції, що надають пояснення такому комплексному та неоднозначному явищу, як корпоративна консолідації, що, в свою чергу є притаманним для сучасного глобального бізнес-середовища. ...
 • Ковальчук, Е. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2004-11)
 • Червінська, Любов Петрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-11)
  Проаналізовано еволюційні аспекти використання інноваційної діяльності персоналу. Виявлено позитивні сторони та недоліки управління цим процесом на різних етапах розвитку національної економіки.
 • Кудирко, Ольга Василівна; Кудирко, Ольга Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-10)
 • Шульженко, Федір Пилипович; Shulzhenko, F. P.; Шульженко, Фёдор Филиппович; Маркарян, Марина Валеріївна; Markaryan, Marina; Маркарян, Марина Валерьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті здійснено ґрунтовний аналіз процесу еволюції англійського права, з’ясовується його зміст, виокремлюються етапи розвитку із зазначенням характерних ознак права та викладається авторська позиція щодо його подальшої ...
 • Стрільчук, Юлія Ігорівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-06-15)
  У роботі досліджено розвиток банківського кредитування населення в Україні протягом 1991—2016 рр. Визначено та проаналізовано основні періоди розвитку банківського кредитування населення в Україні.
 • Циган, Р. М.; Синято, А. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-11-17)
 • Потапенко, Д. О.; Potapenko, D. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-09-17)
  У статті розглянуто еволюцію теоретичних підходів до становлення, формування та розвитку державно-приватного партнерства як інструменту та механізму координації взаємодії суб’єктів господарювання.
 • Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович (Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 2000)
 • Диба, Олександр Михайлович; Харевич, Андрій Сергійович (Видавництво «Знання», 2013)
  У статті аналізуються причини виникнення і форми доларизації, її вплив на виконання національними валютами функцій грошей в перехідних економіках, включаючи Україну.
 • Коляда, Юрій Васильович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04)
  Вперше економічна структура суспільства описується в координатах «корупція N1 — тіньова економіка N2 — валовий продукт — N3 легальної економіки». При одній гіпотезі щодо співіснування зазначених складових економічного ...
 • Курило, Олена Володимирівна; Kurylo, Olena Volodumurivna; Курило, Елена Владимировна (Київ : Центр вільної преси, 2013)
  Присвячено дослідженню еволюції економічної стратегії США. У контексті вивчення глобальних економічних змін дослідження дає можливість зосередити увагу на тенденціях економічного розвитку у США.
 • Зарва, О. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті розглядається історія економічних досліджень інновацій та їх сучасний стан. Наводяться альтернативні підходи до визначення й інтерпретації інновацій.

Search DSpace

Browse

My Account