Browsing 2015 рік by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Танасієнко, О. В.; Загоруйко, М. О.; Соколюк, К. Ю. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Розглянуто поняття прямий маркетинг, Інтернет-маркетинг, їх сутність та особливості. Проаналізовано перспективи та проблеми прямого маркетингу в соціальних мережах.
 • Богатир, Н. В.; Дугінець, Г. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Проаналізовано ключові прояви глобалізації та транснаціоналізації економіки у контексті сталого розвитку. З’ясовано роль діяльності ТНК у міжнародній економіці сьогодення. Акцентовано увагу на місце міжнародних організацій ...
 • Корсак, К. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Вся новітня історія світу свідчить, що «подвійна розумність» людини є небезпечним міфом. Хоч уже в 1972 році було доведено неминучість колапсу людства в разі індустріального прогресу, та пізніше були проігноровані всі ...
 • Островська, О. В.; Остапенко, Т. Г. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  В сучасних умовах ринкової економіки для організації, яка хоче досягти бажаних результатів важливе значення відіграє команда та організація її роботи. Саме команда — це потужна організаційна сила. Розглянута проблема є ...
 • Тибінка, Г. І.; Шигінська, І. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті здійснено порівняльно-оціночний аналіз сучасного стану регулювання оплати праці в ринкових системах зарубіжних країн, досліджено основні тенденції регулювання оплати праці в Україні, виокремлено основні проблеми ...
 • Махначова, Н. М.; Харчинська, К. П. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  В статті проведено теоретичне дослідження реформування публічної влади, відповідно до Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020». Розглянуто чотири вектори руху реалізації 62 реформ та програм розвитку держави, проаналізовано ...
 • Савлук, І. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Стаття присвячена проблемі вибору оптимального режиму монетарного регулювання інфляції та обґрунтування необхідності запровадження інфляційного таргетування в Україні.
 • Завертайло, В. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті зазначено нормативно-правову базу, яка визначає основні етапи, умови та процес добровільного об’єднання територіальних громад, а також функції, яких набудуть об’єднані громади, і фінанси, які будуть надані для їх ...
 • Махначова, Н. М.; Бондар, О. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  В даній статті розглянуті основні світові моделі управління персоналом у провідних країнах світу, за рейтингом Індексу людського капіталу, та досліджується їх вплив на розвиток людського капіталу кожної з країн. Проблема ...
 • Остапенко, Т. Г.; Вітюк, О. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті проаналізовані основні підходи лідерства, а також лідерських рис особистості. Запропоноване сучасне бачення лідерських якостей і лідерства як соціального явища. Доведено необхідність наявності лідерських якостей ...
 • Хоменко, І. О.; Бабаченко, Л. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  На сьогоднішній день все більшої актуальності набуває саме забруднення природних вод України, в тому числі і Чернігівського регіону. Виникає низка проблем, серед яких забруднення вод комунальними підприємствами, неефективна ...
 • Сидорук, С. В.; Циганюк, Н. Є. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Проаналізована економічні теорії на основі, яких сформовано принципи територіальної організації готельних послуг: принцип раціонального розміщення готельних закладів регіону; принцип мінімізації витрат готелів регіону на ...
 • Сіташ, Т. Д. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті розглянуто лізинг як інструмент фінансування інвестиційної діяльності підприємств. Досліджено, що поєднуючи у собі елементи оренди та кредиту, лізинг має низку переваг над традиційними формами кредитування, а саме: ...
 • Путятина, Г. Н.; Воронюк, И. И. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Авторами раскрыто социально-экономическое значение массовых физкультурно-спортивных мероприятий в развитии сферы физической культуры и спорта в условиях евроинтеграции. Обоснованы организационно-управленческие аспекты ...
 • Муромець, Н. Є.; Кобеняк, К. Л.; Тіхтей, Н. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті розглядається необхідність запровадження та дотримання в менеджменті торгівельних підприємств концепції соціальної відповідальності у процесі взаємодії держави, бізнесу та суспільства, як головної умови щодо ...
 • Бородій, А. П.; Давидюк, Л. П. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  В статті досліджено сутність глобалізації фінансових ринків, проаналізовано сучасні тенденції, позитивні та негативні наслідки глобалізації міжнародних фінансових ринків.
 • Мануїлова, А. І. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті наводиться характеристика суверенних банкротств в різних країнах і в різні часи. Аналізуються причини, що призвели до переддефолтного стану в конкретній країні, та форми міжнародного реагування – як з боку приватних ...
 • Харченко, С. В.; Лежух, І. С.; Доценко, В. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  представленій роботі аналізуються особливості тренінгу особистісного зростання як можливого ресурсу підвищення ефективності функціонування організації та збагачення її культурного потенціалу. Розглядаються такі важливі ...
 • Клочай, В. В.; Романенко, О. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті досліджено проблеми пов’язані із розвитком екологічного аудиту в Україні. Здійснено аналіз його взаємозв’язку з стратегією сталого розвитку «Україна 2020». Досліджено основні напрямки впливу екологічного аудиту ...
 • Сівко, К. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Питання щодо надмірного податкового навантаження та соціальної незахищеності населення в Україні вже давно стало наріжним каменем у взаємовідносинах уряду нашої країни з народом. Основна увага у даній статті буде приділена ...

Search DSpace


Browse

My Account