2015 рік: Recent submissions

 • Костіна, К. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті здійснено аналіз теоретичних підходів до трактування поняття «агробізнес», досліджено суть і дефініції терміну. Розглянуто роль і місце логістики в системі агробізнесу України.
 • Харченко, С. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Стаття присвячена теоретичним аспектам розвитку поняття соціальний інтелект, аналізується його сутність та зміст в роботах різних вчених. В роботі показано, що спільним для різних підходів є розуміння соціального інтелекту ...
 • Каюкало, А.; Трофимець, М.; Мальчик, М. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті досліджено основні шляхи просування на ринку продукції Apple. З'ясовані причини популярності даного бренду.
 • Шевченко, В. Р.; Безверхий, Костянтин Вікторович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Особливістю цього дослідження є проведення аналізу змін податкового і бухгалтерського законодавства у сфері амортизаційної політики підприємства. Питання обліку основних засобів мають теоретичне та практичне значення для ...
 • Скринник, І. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Особливістю цього дослідження є висвітлення особливостей нарахування єдиного соціального внеску із застосуванням понижуючого коефіцієнта у контексті нового Податкового кодексу, який зазнав деяких змін. У роботі проаналізовано ...
 • Сахно, Л. А.; Матюхіна, Г. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Досліджено економічний зміст дефініції "податковий аудит", визначеного його мету та завдання. Розкрито особливості організації та проведення податкового аудиту. Проаналізовано засади створення ефективної системи податкового ...
 • Сахно, Л. А.; Кондратюк, О. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Розглянуто аудит розрахунків з оплати праці на підприємстві, визначено основні завдання обліку заробітної плати. Проаналізовано значення заробітної плати на підприємстві, необхідність проведення аудиту розрахунків з ...
 • Сахно, Л. А.; Йолшин, С. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті розглянуто сутність аудиту фінансового стану підприємства, послідовність проведення аудиторських перевірок та основні показники, необхідні для аналізу фінансового стану підприємства, вказано методику та надано ...
 • Реньова, О. К. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті запропоновано методику проведення аудиту факторингових операцій небанківських установ.
 • Прокопчук, О. Т. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті розглянуто cучасні тенденції агрострахування в Україні. Визначено проблеми ринку аграрного страхування, у тому числі за рахунок державної підтримки та, на цій основі, запропоновано заходи щодо його удосконалення.
 • Парубок, Н. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті проаналізовано організацію сільського зеленого туризму в різних країнах, сформульовані її переваги та причини використання. Проілюстровано напрями і перспективи розвитку зеленого туризму в Україні.
 • Куцевол, М. А.; Шевченко-Наумова, О. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Розглядаються поняття криптовалюти та еволюція грошей за тривалий часовий період; виявлені основні тренди, що лежать в основі даного процесу; виводяться передумови появи електронних і віртуальних грошей; обґрунтовується ...
 • Табакова, В. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті розкрито сутність механізму реалізації латерального маркетингу для пошуку ідей, проілюстровано його застосування на прикладі українського стартапу. Досліджено взаємозв’язки латерального підходу з такими компонентами ...
 • Бузовська, О. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Розглянуто сутність та переваги використання нових технологій у роздрібній торгівлі. Виділені основні тенденції у використанні інновацій в рітейлі у світі. Розроблено класифікацію основних технологічних інновацій в рітейлі ...
 • Шух, О. І. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Для вирішення питання енергетичної незалежності та гарантування національної безпеки існує необхідність провести аналіз самозабезпечення країни необхідним паливом та визначити шляхи зменшення залежності країни від зовнішніх ...
 • Фомюк, О. С. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті проаналізовано поняття «маркетингової короткозорості», сформульовані її причини та витоки. Проілюстровано розроблену модель, яка відображає ефект маркетингової короткозорості у свідомості споживача, а також подано ...
 • Фісуненко, П. А.; Примуш, Ю. С.; Лаже, М. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Зроблено аналіз сутності поняття економічної безпеки як складової сталого розвитку. Були проаналізовані основні підходи авторів до визначення економічна безпека. Аналіз останніх публікацій українських науковців присвячених ...
 • Ротаєнко, Б. П. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Розглянуто роль туризму в підприємницькому освоєнні регіонів. Обґрунтовано теорію про те, що туризм може бути альтернативною формою господарювання в депресивних регіонах навіть попри те , що у них може не бути великих ...
 • Коноваленко, І. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  За встановлення ринкових відносин як в Україні, так і у світі ключовим фактором успішної діяльності підприємств є завоювання та утримання споживачів. Це зумовило перехід до концепції маркетингу відносин. Наявність чітко ...
 • Дзюба, Л. О.; Король, С. Я. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті розглядаються особливості порядку оподаткування благодійної допомоги та відображення в обліку.

Search DSpace


Browse

My Account