DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет міжнародної економіки і менеджменту (МеіМ) >
Кафедра німецької мови ФМЕіМ >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/11020

Название: Підготовка колективної письмової роботи
Авторы: Гавриш, Олена Олександрівна
Gavrysh, Olena
Гавриш, Елена Александровна
Submit Date: 2015-11-11T09:49:38Z
Issue Date: 18-Feb-2014
Издатель: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Гавриш О. О. Підготовка колективної письмової роботи / О. О. Гавриш // Творчий потенціал мовних кафедр в інноваційному розвитку дослідницького університету : зб. матеріалів міжкаф. наук.-метод. конф., 18 лют. 2014 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: М. М. Гавриш (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 9–12.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/11020
Appears in Collections:Кафедра німецької мови ФМЕіМ

Files in This Item:

File Description SizeFormat
9-12.pdf147,8 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback