Факультет маркетингу

Recent Submissions

 • Артеменко, Антоніна Іванівна; Артеменко, Антонина Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
 • Усенко, Любов Миколаївна; Усенко, Любовь Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
 • Громоздова, Лариса Василівна; Gromozdova, Larisa; Громоздова, Лариса Васильевна; Громоздов, Володимир Володимирович; Gromozdov, Volodymyr; Громоздов, Владимир Владимирович (International Development Institute – Africa (IDIA), 2018-10-12)
  В доповіді наведено приклади розрахунку максимального прибутку підприємства на основі інкрементального і маржинального аналізу. Наведене змістовне тлумачення цих форм аналізу. The report provides examples of calculating ...
 • Мартинюк, Олександр Іванович; Martynyuk, Alexander (International Development Institute – Africa (IDIA), 2018-10-12)
  В доповіді наведено стислий аналіз економічних ціннісних орієнтирів у мешканців різних регіонів України. А саме: хто є прихильником планової економіки? Хто – ринкової? Наведено причини такої диференціації, та обґрунтована ...
 • Громоздов, Володимир Володимирович; Hromozdov, Volodymyr; Громоздов, Владимир Владимирович; Мартинюк, О. І. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03-28)
 • Василькова, Наталія Володимирівна; Vasilkova, Natalia Volodymyrivna; Василькова, Наталия Владимировна; Хлистова, О. С. (Інститут вищої освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
 • Василькова, Наталія Володимирівна; Vasilkova, Natalia Volodymyrivna; Василькова, Наталия Владимировна (Інститут вищої освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
 • Козловська, Лариса Степанівна; Kozlovska, Larysa; Козловская, Лариса Степановна; Кулага, Ірина Володимирівна; Kulaga, Iryna; Кулага, Ирина Владимировна (Інститут вищої освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
 • Василькова, Наталія Володимирівна; Vasilkova, Natalia Volodymyrivna; Василькова, Наталия Владимировна (Інститут вищої освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
 • Громоздов, Володимир Володимирович; Hromozdov, Volodymyr; Громоздов, Владимир Владимирович; Мартинюк, О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-02-27)
 • Журавський, Вадим Л.; Zhuravskyi, Vadym L.; Журавский, Вадим Л.; Журавська, Лариса Миколаївна; Zhuravska, Larysa; Журавская, Лариса Николаевна (Національна академія управління, 2013)
  У статті розроблено модель системи комп'ютерного тестування державних службовців. Запропоновано створення Центру тестування професійної компетентності та складання екзамену при вступі на державну службу у формі централізованого ...
 • Журавська, Лариса Миколаївна; Zhuravska, Larysa; Журавская, Лариса Николаевна; Остапенко, Ельвіра Олексіївна; Ostapenko, Elvira; Остапенко, Эльвира Алексеевна (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, 2013)
  Стаття присвячена проблемі професійного саморозвитку студентів в економічному університеті. Автори звертають увагу на значення психолого-педагогічної дисципліни та наукової роботи в професійній підготовці майбутніх ...
 • Журавська, Лариса Миколаївна; Zhuravska, Larysa; Журавская, Лариса Николаевна; Бондар, М. М.; Bondar, M. M.; Черниш, М. О.; Chernysh, M. O. (Подільський державний аграрно-технічний університет, 2017)
  Вступ. У статті досліджуються особливості управління самостійною роботою студентів на різних рівнях вищої професійної освіти. Ступенева освіта з одного боку є необхідною умовою: для підвищення пізнавальної мотивації студентів ...
 • Журавська, Лариса Миколаївна; Zhuravska, Larysa; Журавская, Лариса Николаевна (Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2018)
  Формування самокерованої, самостійної особистості, здатної управляти розвитком власних здібностей, підвищенням свого професійного і культурного рівня впродовж усього життя – актуальна проблема сучасності. Одним зі шляхів ...
 • Білоконь, Іван Васильович; Bilokon, Ivan; Белоконь, Иван Васильевич; Лукаш, Ірина Михайлівна; Lukash, Iryna; Лукаш, Ирина Михайловна; Фащевський, Микола Іванович; Fashchevskyy, Mykola; Фащевский, Николай Иванович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-12)
  У статті розглядаються принципові питання, які посилюють і поглиблюють регулюючу роль організації управління функціонуванням регіональних соціумів. Обгрунтовується регулююча роль міської об’єднаної територіальної громади ...
 • Heiets, Iryna; Konchyn, Vadym; Кончин, Вадим Ігорович; Кончин, Вадим Игоревич; Svyrydiuk, Viktoria (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-12)
  In this paper emerging carriers business model is explored. The reason for this research became an observation of phenomena within the airline industry, in particular, a fast growth of Middle East region in terms of passenger ...
 • Громоздова, Лариса Василіївна; Gromozdova, Larisa; Громоздова, Лариса Васильевна; Ільченко, Вікторія Миколаївна; Ilchenko, Viktorija (Сумський державний університет, 2017)
  У статті наведено аналітичне дослідження результатів проведення реформи децентралізації влади в Україні на початок 2017 року, визначено проблеми проведення реформи, розглянуте поняття спроможності територіальних громад та ...
 • Громоздова, Лариса Василіївна; Gromozdova, Larisa; Громоздова, Лариса Васильевна (Харкiвська нацiональна академiя мiського господарства, 2004)
  У роботі досліджено питання наукового управління регіональним економічним розвитком, існуючі підходи, методи та концепції політики регіонального розвитку, вивчено інституціональні підходи в управлінні регіоном, визначено ...
 • Громоздова, Лариса Василіївна; Gromozdova, Larisa; Громоздова, Лариса Васильевна; Косяк, Інна Василівна; Kosіak, Inna; Косяк, Инна Васильевна; Косяк, Мирослав Валентинович; Kosіak, Myroslav (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2018)
  Статтю присвячено проблемі прогнозування цін та страхування сезонних страхових ризиків на сільськогосподарські культури за допомогою методу сезонних індексів. Робота розкриває поняття: економічне прогнозування, адитивна ...
 • Кривещенко, Вікторія Віталіївна; Kryveschenko, Viktorija; Кривещенко, Виктория Витальевна; Яковенко, Алла Казимировна; Iakovenko, A. К. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  В статті показано значущість і роль логістичних чинників та інструментів у розвитку сучасних маркетингових систем, підвищенні ефективності взаємодій між учасниками мереж створення цінності для споживачів. З урахуванням ...

View More