Факультет маркетингу

Recent Submissions

 • Gromozdova, Larisa; Громоздова, Лариса Василіївна; Громоздова, Лариса Васильевна; Іlchenko, Viktorija; Derbenova, Yana (Югозападен университет “Неофит Рилски” Стопански факултет, 2017-10)
  The study presents an overview of regional trade agreements and their part in trade liberalization. The World Trade Organization’s role in the trade regulation and its limitations are discussed. This paper intends to ...
 • Аблова, Олена Костянтинівна; Аблова, Елена Константиновна; Коценко, Катерина Федорівна; Коценко, Екатерина Фёдоровна; Лукаш, Ірина Михайлівна; Лукаш, Ирина Михайловна (Сумський державний університет, 2013-04)
  Підприємницька діяльність тісно пов’язана з поняттям ризик. Дослідження Роксани Міхет із Міжнародного Валютного Фонду показали, що в розвинутих країнах компанії відвертіше ідуть на ризик, коли мова йде про розвиток інновацій, ...
 • Ольшанська, Олександра Володимирівна; Ольшанская, Александра Владимировна; Коценко, Катерина Федорівна; Коценко, Екатерина Фёдоровна (Державний Науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, 2015)
  State regional policy of the tourist industry development in Ukraine is considered. The importance of the qualities regional tourist industry policy that is aimed to create the conditions for the development of the ...
 • Щекань, Надія Петрівна; Shchekan, Nadiya; Щекань, Надежда Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті приведено приклади фрактальної геометрія, як справжньої революції у математичному описі природи, що дає можливість описати світ набагато зрозуміліше, ніж це робить традиційна математика або фізика. У статті ...
 • Шапошник, О. Л.; Shaposhnyk, Helen (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У роботі визначено складові фінансової безпеки: банківська безпека, безпека небанківського фінансового сектора, боргова безпека, валютна безпека, бюджетна безпека та грошово-кредитна безпека. Обґрунтовано, що для побудови ...
 • Данилюк, Н. М.; Danylyuk, N. M. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті систематизовано основні підходи до визначення факторів впливу на формування доходів підприємств у вертикальних маркетингових каналах, математично обґрунтовано залежність доходів підприємств від витрат на рекламу ...
 • Борисов, Євген Миколайович; Borysov, Evgen; Борисов, Евгений Николаевич; Барвінок, А. С.; Barvinok, A. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Розглянуто та досліджено метод розв’язування оптимізаційних задач без застосування апарату диференціального числення. Задачею оптимізації в математиці називається задача про знаходження екстремума (мінімума або максимума) ...
 • Блудова, Тетяна Володимирівна; Bludova, Tatiana; Блудова, Татьяна Владимировна; Островська, Марія Сергіївна; Ostrovska, Mariya; Островская, Мария Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті розглянуто основні засоби Інтернет-реклами та їх вибір залежно від цілей підприємства. Показано, що економічна ефективність реклами тісно пов’язана з цілями, які ставляться при проведенні конкретного рекламного ...
 • Кривещенко, Вікторія Віталіївна; Kryveschenko, Viktorija; Кривещенко, Виктория Витальевна; Яковенко, Алла Казимировна; Iakovenko, Alla (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті окреслено проблематику забезпечення ефективності інвестицій у маркетинг і логістику сучасних промислових підприємств. Показано роль і значущість стратегічної маркетингової оптимізації у розвитку логістичних систем ...
 • Завідонова, Наталія Іванівна; Завидонова, Наталия Ивановна; Рабійчук, Л. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
  Стаття розкриває поняття аксіології як науки. Описуються загальнолюдські та національні системи цінностей та процесу формування у підростаючого покоління загальних гуманістичних цінностей, які в подальшому мають вплив на ...
 • Лавриненко, Тетяна Петрівна; Лавриненко, Татьяна Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
 • Артеменко, Антоніна Іванівна; Артеменко, Антонина Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
 • Усенко, Любов Миколаївна; Усенко, Любовь Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
 • Громоздова, Лариса Василіївна; Gromozdova, Larisa; Громоздова, Лариса Васильевна; Громоздов, Володимир Володимирович; Gromozdov, Volodymyr; Громоздов, Владимир Владимирович (International Development Institute – Africa (IDIA), 2018-10-12)
  В доповіді наведено приклади розрахунку максимального прибутку підприємства на основі інкрементального і маржинального аналізу. Наведене змістовне тлумачення цих форм аналізу. The report provides examples of calculating ...
 • Мартинюк, Олександр Іванович; Martynyuk, Alexander (International Development Institute – Africa (IDIA), 2018-10-12)
  В доповіді наведено стислий аналіз економічних ціннісних орієнтирів у мешканців різних регіонів України. А саме: хто є прихильником планової економіки? Хто – ринкової? Наведено причини такої диференціації, та обґрунтована ...
 • Громоздов, Володимир Володимирович; Hromozdov, Volodymyr; Громоздов, Владимир Владимирович; Мартинюк, О. І. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03-28)
 • Василькова, Наталія Володимирівна; Vasilkova, Natalia Volodymyrivna; Василькова, Наталия Владимировна; Хлистова, О. С. (Інститут вищої освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
 • Василькова, Наталія Володимирівна; Vasilkova, Natalia Volodymyrivna; Василькова, Наталия Владимировна (Інститут вищої освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
 • Козловська, Лариса Степанівна; Kozlovska, Larysa; Козловская, Лариса Степановна; Кулага, Ірина Володимирівна; Kulaga, Iryna; Кулага, Ирина Владимировна (Інститут вищої освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
 • Василькова, Наталія Володимирівна; Vasilkova, Natalia Volodymyrivna; Василькова, Наталия Владимировна (Інститут вищої освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)

View More