Кафедра регіоналістики і туризму

 

Recent Submissions

 • Gromozdova, Larisa; Громоздова, Лариса Василіївна; Громоздова, Лариса Васильевна; Іlchenko, Viktorija; Derbenova, Yana (Югозападен университет “Неофит Рилски” Стопански факултет, 2017-10)
  The study presents an overview of regional trade agreements and their part in trade liberalization. The World Trade Organization’s role in the trade regulation and its limitations are discussed. This paper intends to ...
 • Аблова, Олена Костянтинівна; Аблова, Елена Константиновна; Коценко, Катерина Федорівна; Коценко, Екатерина Фёдоровна; Лукаш, Ірина Михайлівна; Лукаш, Ирина Михайловна (Сумський державний університет, 2013-04)
  Підприємницька діяльність тісно пов’язана з поняттям ризик. Дослідження Роксани Міхет із Міжнародного Валютного Фонду показали, що в розвинутих країнах компанії відвертіше ідуть на ризик, коли мова йде про розвиток інновацій, ...
 • Ольшанська, Олександра Володимирівна; Ольшанская, Александра Владимировна; Коценко, Катерина Федорівна; Коценко, Екатерина Фёдоровна (Державний Науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, 2015)
  State regional policy of the tourist industry development in Ukraine is considered. The importance of the qualities regional tourist industry policy that is aimed to create the conditions for the development of the ...
 • Громоздова, Лариса Василіївна; Gromozdova, Larisa; Громоздова, Лариса Васильевна; Громоздов, Володимир Володимирович; Gromozdov, Volodymyr; Громоздов, Владимир Владимирович (International Development Institute – Africa (IDIA), 2018-10-12)
  В доповіді наведено приклади розрахунку максимального прибутку підприємства на основі інкрементального і маржинального аналізу. Наведене змістовне тлумачення цих форм аналізу. The report provides examples of calculating ...
 • Мартинюк, Олександр Іванович; Martynyuk, Alexander (International Development Institute – Africa (IDIA), 2018-10-12)
  В доповіді наведено стислий аналіз економічних ціннісних орієнтирів у мешканців різних регіонів України. А саме: хто є прихильником планової економіки? Хто – ринкової? Наведено причини такої диференціації, та обґрунтована ...
 • Громоздов, Володимир Володимирович; Hromozdov, Volodymyr; Громоздов, Владимир Владимирович; Мартинюк, О. І. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03-28)
 • Громоздов, Володимир Володимирович; Hromozdov, Volodymyr; Громоздов, Владимир Владимирович; Мартинюк, О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-02-27)
 • Білоконь, Іван Васильович; Bilokon, Ivan; Белоконь, Иван Васильевич; Лукаш, Ірина Михайлівна; Lukash, Iryna; Лукаш, Ирина Михайловна; Фащевський, Микола Іванович; Fashchevskyy, Mykola; Фащевский, Николай Иванович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-12)
  У статті розглядаються принципові питання, які посилюють і поглиблюють регулюючу роль організації управління функціонуванням регіональних соціумів. Обгрунтовується регулююча роль міської об’єднаної територіальної громади ...
 • Heiets, Iryna; Konchyn, Vadym; Кончин, Вадим Ігорович; Кончин, Вадим Игоревич; Svyrydiuk, Viktoria (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-12)
  In this paper emerging carriers business model is explored. The reason for this research became an observation of phenomena within the airline industry, in particular, a fast growth of Middle East region in terms of passenger ...
 • Громоздова, Лариса Василіївна; Gromozdova, Larisa; Громоздова, Лариса Васильевна; Ільченко, Вікторія Миколаївна; Ilchenko, Viktorija (Сумський державний університет, 2017)
  У статті наведено аналітичне дослідження результатів проведення реформи децентралізації влади в Україні на початок 2017 року, визначено проблеми проведення реформи, розглянуте поняття спроможності територіальних громад та ...
 • Громоздова, Лариса Василіївна; Gromozdova, Larisa; Громоздова, Лариса Васильевна (Харкiвська нацiональна академiя мiського господарства, 2004)
  У роботі досліджено питання наукового управління регіональним економічним розвитком, існуючі підходи, методи та концепції політики регіонального розвитку, вивчено інституціональні підходи в управлінні регіоном, визначено ...
 • Громоздова, Лариса Василіївна; Gromozdova, Larisa; Громоздова, Лариса Васильевна; Косяк, Інна Василівна; Kosіak, Inna; Косяк, Инна Васильевна; Косяк, Мирослав Валентинович; Kosіak, Myroslav (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2018)
  Статтю присвячено проблемі прогнозування цін та страхування сезонних страхових ризиків на сільськогосподарські культури за допомогою методу сезонних індексів. Робота розкриває поняття: економічне прогнозування, адитивна ...
 • Мартинюк, Олександр І.; Martynyuk, Alexander (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Статтю присвячено аналізу економіко-правових засад, змісту й послідовності реалізації адміністративно-територіальної реформи та організації місцевої влади в Україні. Визначено ключові умови успішного втілення адміністрат ...
 • Мартинюк, О. І. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-11)
 • Громоздова, Лариса Василіївна; Gromozdova, Larisa; Громоздова, Лариса Васильевна; Громоздов, Володимир Володимирович; Gromozdov, Volodymyr; Громоздов, Владимир Владимирович; Мартинюк, О. І. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-11)
 • Громоздова, Лариса Василіївна; Gromozdova, Larisa; Громоздова, Лариса Васильевна; Громоздов, Володимир Володимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-10-12)
 • Громоздова, Лариса Василіївна; Gromozdova, Larisa; Громоздова, Лариса Васильевна (Київський інститут банківської справи, 2018-05-23)
 • Tyuhtiy, M. P.; Тюхтій, М. П.; Gromozdova, Larisa; Громоздова, Лариса Василіївна; Громоздова, Лариса Васильевна; Derbenova, Yana; Дербенева, Я. В.; Gromozdov, Volodymyr; Громоздов, Володимир Володимирович; Громоздов, Владимир Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  The article highlights the world tendencies of the market development of services, it is determined that the service sector accounts for about 70% of the world gross domestic product. It is noted that the tourism sector ...
 • Ольшанська, Олександра Володимирівна; Olshanska, Oleksandra; Ольшанская, Александра Владимировна (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, ТОВ «ДКС Центр», 2016)
  У статті розглядається методологічна проблема визначення, аналізу та класифікації чинників, які впливають на формування інвестиційного потенціалу домогосподарств. Виявлено, що виокремити та чітко визначити вплив тих чи ...
 • Ольшанська, Олександра Володимирівна; Olshanska, O. V.; Ольшанская, Александра Владимировна (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2013)
  В статті визначені теоретичні засади оцінки розвитку агросоціальної системи. Запропонована схема розвитку агросоціальної системи, яка містить економічну, соціальну та екологічну складові. Вперше запропоновано методологію ...

View More