Recent Submissions

 • Проблеми та можливості розвитку ком’юніті-менеджменту та спільнот споживачів у маркетингу 

  Шафалюк, Олександр Казимирович; Shafalyuk, Oleksandr; Шафалюк, Александр Казимирович; Шафалюк, Марина; Shafalyuk, Maryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  Показано значущість і роль розвитку спільнот споживачів й ком’юніті-менеджменту для сучасного маркетингу. Встановлено необхідність нової систематизації наукових знань і практичного досвіду щодо організації взаємодії учасників ...
 • Роль і місце бенчмаркінгу у забезпеченні результативності маркетингової діяльності підприємства 

  Федорченко, Андрій Васильович; Fedorchenko, Andrii; Федорченко, Андрей Васильевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  Систематизовано розуміння бенчмаркінгу як різновиду постійних маркетингових досліджень і як сучасної управлінської технології. Доведено необхідність застосування бенчмаркінгу для визначення рівня результативності маркетингової ...
 • Маркетингові комунікації в умовах карантину 

  Сєвонькаєва, Ольга Олексіївна; Sievonkaieva, Olga; Севонькаева, Ольга Алексеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  В статті розглянуті особливості маркетингових комунікацій в умовах вимушеного крантину. Основний акцент зроблено на те, що необхідно використовувати нові засоби такі як онлайн комунікації в якості основного комунікаційного ...
 • Антикризовий маркетинг в умовах пандемії коронавірусу 

  Василькова, Наталія Володимирівна; Vasilkova, Natalia; Василькова, Наталия Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  Криза, спричинена епідемією коронавірусу, ще раз доводить провідну роль маркетингу для довгострокового успіху компаній, які в складних економічних умовах намагаються не лише не втратити ринок, а й покращити свої позиції – ...
 • Бренд товару в структурі мерчандайзингу 

  Антонченко, Мирослава Юріївна; Antonchenko, Myroslava; Антонченко, Мирослава Юрьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  Професійний дизайн торгових майданчиків з метою найкращого продажу товарів знає багато випадків, коли компетентний і точний підхід до бізнесу в кінцевому підсумку є першим кроком у просуванні брендів, які широко відомі ...
 • Методичні аспекти вимірюванні рівня задоволення споживачів у системі внутрішнього маркетингу підприємства 

  Федорченко, Андрій Васильович; Fedorchenko, Andrii; Федорченко, Андрей Васильевич (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015)
  Author vision of methodical aspects and directions of practical realization of research and analytical functions of marketing within the system of the internal marketing of enterprise is presented in the article. The ...
 • Маркетингове забезпечення управління конкурентоспроможністю товарів підприємства 

  Федорченко, Андрій Васильович; Fedorchenko, Andrii; Федорченко, Андрей Васильевич (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013)
  The key aspects of marketing maintenance of enterprise' goods and services competitiveness management system on the basis of information about the level and nature of customer satisfaction of the given goods offer of the ...
 • Аналітична функція маркетингу в системі управління підприємством 

  Федорченко, Андрій Васильович; Fedorchenko, Andrii; Федорченко, Андрей Васильевич (Тернопільський національний економічний університет, 2013)
  Статтю присвячено питанням визначення ролі аналітичної функції маркетингу в процесах забезпечення прийняття управлінських рішень у системі управління підприємством. Показано значення побудови системи маркетингових досліджень ...
 • A/B-тестування як ефективний інструмент цифрового маркетингу 

  Федорченко, Андрій Васильович; Fedorchenko, Andrii; Федорченко, Андрей Васильевич; Пономаренко, Ігор Віталійович; Ponomarenko, Igor; Пономаренко, Игорь Витальевич (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2019)
  Предмет дослідження – сукупність підходів щодо A/B-тестування сайту в рамках реалізації цифрової маркетингової стратегії компанії в мережі Інтернет. Метою написання статті є дослідження основних підходів стосовно реалізації ...
 • Основні способи збору електронних адрес клієнтів у рамках реалізації email-маркетингу 

  Федорченко. Андрій Васильович; Fedorchenko, Andrii; Федорченко, Андрей Васильевич; Пономаренко, Ігор Віталійович; Ponomarenko, Igor; Пономаренко, Игорь Витальевич (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2019)
  Предмет дослідження – сукупність методів збору електронних адрес користувачів у рамках реалізації стратегії email-маркетингу компанії. Метою статті є дослідження основних підходів стосовно формування компанією бази email-адрес ...
 • Головні принципи застосування теорії систем у дослідженнях складних економічних систем маркетингового типу 

  Федорченко, Андрій Васильович; Fedorchenko, Andrii; Федорченко, Андрей Васильевич (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 2009)
  Присвячено дослідженню питань застосування теорії систем у дослідженнях сучасних складних економічних систем з позицій посилення маркетингової теорії та практики управління ними в умовах ринку.
 • Роль маркетингу та маркетингових досліджень в системі управління підприємством 

  Федорченко, Андрій Васильович; Fedorchenko, Andrii; Федорченко, Андрей Васильевич (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 2008)
  Представлена стаття присвячена дослідженню питань маркетингового інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень в умовах ринкової невизначеності шляхом створення та інтегрування до головних функцій управління ...
 • Методичні аспекти планування витрат на маркетинг підприємства 

  Федорченко, Андрій Васильович; Fedorchenko, Andrii; Федорченко, Андрей Васильевич; Федорченко, Ольга Євгеніївна; Fedorchenko, Olga Jevgeniivna; Федорченко, Ольга Евгеньевна (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 2016)
  У статті наведено роль і значення сучасного маркетингу в досягненні загальних показників ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства. Зазначено, що сутність і особливості маркетингової діяльності на ...
 • Ідеологія управління репутацією університету в умовах інформаційної турбулентності 

  Архипова, Тетяна Василівна; Arkhypova, Tatyana; Архипова, Татьяна Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті розглянуто сутність та причини виникнення інформаційної турбулентності. Визначено, що репутація є найціннішим нематеріальним активом університету, який посилює його конкурентоздатність, залучає ресурси та збільшує ...
 • Маркетинговий аудит внутрішнього середовища підприємства 

  Дерев’янченко, Тетяна Єгорівна; Derev’yanchenko, Tetyana; Деревянченко, Татьяна Егоровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  В статті розглянуто актуальні питання змісту та особливостей проведення маркетингового аудиту внутрішнього середовища підприємства. Маркетинговий аудит — найбільш ефективний і найменш відпрацьований вид маркетингового ...
 • Стипендіальні та грантові програми для навчання та проведення досліджень закордоном 

  Василькова, Наталія Володимирівна; Vasilkova, Natalia Volodymyrivna; Василькова, Наталия Владимировна; Хлистова, О. С. (Інститут вищої освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
 • КНЕУ-Шанхайський університет: шляхи до співпраці 

  Василькова, Наталія Володимирівна; Vasilkova, Natalia Volodymyrivna; Василькова, Наталия Владимировна (Інститут вищої освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
 • Стажування викладачів КНЕУ в університетах Литви 

  Козловська, Лариса Степанівна; Kozlovska, Larysa; Козловская, Лариса Степановна; Кулага, Ірина Володимирівна; Kulaga, Iryna; Кулага, Ирина Владимировна (Інститут вищої освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
 • КНЕУ в Світовому рейтингу університетів “Round University Ranking” та в Міжнародному репутаційному рейтингу університетів RUR 

  Василькова, Наталія Володимирівна; Vasilkova, Natalia Volodymyrivna; Василькова, Наталия Владимировна (Інститут вищої освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
 • Концептуальні підходи до управління лояльністю споживчів у системі холістичного маркетингу підприємства 

  Федорченко, Андрій Васильович; Fedorchenko, Andriy; Федорченко, Андрей Васильевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті представлене узагальнення концептуальних підходів і напрямків практичної реалізації процесів формування і управління споживчою лояльністю в системі холістичного маркетингу підприємства на основі ланцюгів створення ...

View More