Кафедра банківської справи

 

Recent Submissions

 • Карчева, Ганна Тимофіївна; Karcheva, Hanna; Карчева, Анна Тимофеевна; Сириця, А. В.; Syrytsia, A. (Національна академія наук України, Державна установа "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього Національної академії наук України", 2015)
  Проаналізовано сучасний стан міжнародних резервів України і вплив економічних факторів на їхню динаміку. Проведено системний аналіз критеріїв достатності міжнародних резервів України і визначено їхній мінімально ...
 • Карчева, Ганна Тимофіївна; Karcheva, Hanna; Карчева, Анна Тимофеевна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2015)
  Метою статті є дослідження теоретичних і практичних аспектів використання системно-синергетичного підходу до розвитку та функціонування банківських систем в умовах фінансової нестабільності. Обґрунтовано, що теоретичні ...
 • Карчева, Ганна Тимофіївна; Karcheva, Hanna; Карчева, Анна Тимофеевна; Карчева, О. Я.; Karcheva, Olga (Національна академія наук України, Державна установа "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього Національної академії наук України", 2014)
  Розроблено методику визначення системно значимих банків в Україні з урахуванням вимог Базельського комітету з банківського нагляду та особливостей розвитку банківської системи України. Запропоновано інструменти регулювання ...
 • Карчева, Ганна Тимофіївна; Karcheva, Hanna; Карчева, Анна Тимофеевна; Нікітчук, Станіслав Миколайович (Університет банківської справи Національного банку України, 2015)
  Стаття присвячена дослідженню віртуальних валют як різновиду електронних грошей та їх ролі в інформаційній економіці, порівнянню основних типів і видів віртуальних валют та можливих загроз, пов’язаних з їхнім використанням. ...
 • Карчева, Ганна Тимофіївна; Karcheva, Hanna; Карчева, Анна Тимофеевна; Лапко, Олена Олександрівна; Запорожець, Світлана Володимирівна (Університет банківської справи Національного банку України, 2015)
  У статті досліджено діючі методичні підходи до реструктуризації кредитів, наданих в іноземній валюті; охарактеризовано фактори, які впливають на особливості впровадження методів реструктуризації в сучасних умовах розвитку ...
 • Карчева, Ганна Тимофіївна; Karcheva, Hanna; Карчева, Анна Тимофеевна; Огієнко, Валерій Іванович; Ogienko, Valeriy; Огиенко, Валерий Иванович; Кулик, Світлана Юріївна; Kulik, Svitlana; Кулик, Светлана Юрьевна; Нарижний, Максим Володимирович; Narizhniy, Maksim; Нарыжный, Максим Владимирович (Державний вищий навчальний заклад "Університет банківської справи", 2015)
  Досліджено теоретичні і практичні аспекти грошово-кредитної політики країн, що використовують режим таргетування інфляції. Проаналізовано можливості, передумови і загрози впровадження режиму інфляційного таргетування в ...
 • Карчева, Ганна Тимофіївна; Karcheva, Hanna; Карчева, Анна Тимофеевна (Харківський національний економічний університет, 2016)
  Метою статті є вдосконалення методологічних і науково-практичних підходів до системного аналізу рентабельності банків. Розроблені методологічні підходи ґрунтуються на міжнародних стандартах і використанні економіко-статистичних ...
 • Карчева, Ганна Тимофіївна; Karcheva, Hanna; Карчева, Анна Тимофеевна (Чернігівський національний технологічний університет, 2015)
  Досліджено перспективи розвитку інноваційних систем електронного банкінгу та основні ризики, що виникають при їх впровадженні. Розглянуто вимоги Базельського комітету щодо створення в банках систем управління ризиками при ...
 • Карчева, Ганна Тимофіївна; Karcheva, Hanna; Карчева, Анна Тимофеевна; Карчева, Ірина Я.; Karcheva, Iryna (Академія фінансового управління Мiнiстерства фiнансiв України, 2017)
 • Карчева, Ганна Тимофіївна; Karcheva, Hanna; Карчева, Анна Тимофеевна; Хоружий, Сергій Гаврилович; Khoruzhyi, S. G.; Хоружий, Сергей Гаврилович (Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  Актуальність теми дослідження. Для створення стійкої фінансової системи важливим напрямом державної політики України є впровадження ефективної системи державного регулювання та нагляду за фінансовими установами. Постановка ...
 • Карчева, Ганна Тимофіївна; Karcheva, Hanna; Карчева, Анна Тимофеевна; Карчева, О. Я.; Karcheva, O. Ya. (Чернігівський державний інститут економіки і управління, 2012)
  У статті розглянуто проблеми забезпечення ефективного управління активами і пасивами банку в контексті мінімізації ризику ліквідності та процентного ризику, підвищення фінансової стійкості банку. Проведено дослідження ...
 • Карчева, Ганна Тимофіївна; Karcheva, Hanna; Карчева, Анна Тимофеевна; Тривайло, А. Ю.; Tryvailo, A. Yu.; Сорока, В. М.; Soroka, V. M. (Чернігівський державний інститут економіки і управління, 2016)
  В статті розглянуто теоретичні та практичні засади побудови ефективної системи страхування депозитів. Проаналізовано зарубіжний та вітчизняний досвід функціонування систем страхування депозитів. Визначено напрями вдосконалення ...
 • Карчева, Ганна Тимофіївна; Karcheva, Hanna; Карчева, Анна Тимофеевна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
  Досліджено проблеми забезпечення фінансової стійкості банківської системи України в умовах макроекономічної нестабільності, що пов’язані зі зростанням ризиків, дефіцитом капіталу й ліквідності, неефективним регулюванням ...
 • Циганов, С. А.; Циганова, Надія Вікторівна; Tsyganova, Nadiia; Цыганова, Надежда Викторовна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010)
  Розглянуто сучасний стан капіталізації банківської системи в Україні. Аналізуються проблеми та напрями підвищення рівня капіталізації банківської системи в умовах подолання фінансово-економічної кризи. The article examines ...
 • Циганов, С. А.; Tsyganov, S. A.; Цыганов, С. А.; Сизоненко, В. О.; Syzonenko, V. O.; Сизоненко, В. А.; Циганова, Надія Вікторівна; Tsyganova, Nadiia; Цыганова, Надежда Викторовна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2018)
  Досліджено сутність транснаціоналізації як особливої стадії глобалізації економіки. Розкрито сутність транснаціональних корпорацій (ТНК), визначено їх місце у системі міжнародних економічних відносин. Проаналізовано роль ...
 • Циганова, Надія Вікторівна; Tsyganova, Nadiia; Цыганова, Надежда Викторовна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013)
  У статті досліджуються теоретичні та практичні аспекти консолідації банків, її чинники на тлі фінансової глобалізації. Розкриваються основні форми консолідації банків, динаміка цих процесів та їх закономірності. На основі ...
 • Циганов, С. А.; Циганова, Надія Вікторівна; Tsyganova, Nadiia; Цыганова, Надежда Викторовна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012)
 • Циганов, С. А.; Циганова, Надія Вікторівна; Tsyganova, Nadiia; Цыганова, Надежда Викторовна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012)
  У статті проаналізовано проблеми та перспективи залучення іноземних інвестицій в економіку та їх вплив на формування конкурентного бізнес-середовища в Україні. На базі проведеного аналізу окреслені шляхи покращання ...
 • Циганова, Надія Вікторівна; Tsyganova, Nadiia; Цыганова, Надежда Викторовна (Київський національний торговельно-економічний університет, 2019-05-15)
 • Домінова, Інна Володимирівна; Dominova, Inna; Доминова, Инна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04-14)

View More