Кафедра банківської справи

 

Recent Submissions

 • Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnova, Iryna; Краснова, Ирина Викторовна; Лавренюк, Владислав Володимирович; Lavreniuk, Vladyslav; Лавренюк, Владислав Владимирович (Національний банк України, 2015)
  Досліджено теоретичні та практичні підходи трактування сутності та ідентифікації системно важливих банків з урахуванням зарубіжного досвіду. Проаналізовано вітчизняну банківську систему в контексті діяльності великих банків. ...
 • Лавренюк, Владислав Володимирович; Lavreniuk, Vladyslav; Лавренюк, Владислав Владимирович (Український інститут розвитку фондового ринку, 2015)
  The article considers methodological approaches and practical aspects of identification and regulation of systemically important banks at the national and the global levels. The article contains thorough overview of the ...
 • Лавренюк, Владислав Володимирович; Lavreniuk, Vladyslav; Лавренюк, Владислав Владимирович; Шевчук, Володимир Володимирович; Shevchuk, Volodymyr; Шевчук, Владимир Владимирович (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2016)
  Мета статті полягає у визначенні сутності системного ризику як загрози фінансовій стабільності банківської системи та розробці аналітичного інструментарію оцінки його впливу на банківську систему з позиції ліквідності. Для ...
 • Позднишев, Євген В’ячеславович; Pozdnyshev, Evgenii Vyacheslavovich; Позднышев, Евгений Вячеславович (Позднишев, 2018)
  У монографії обґрунтовано принципово новий референтно-технологічний концептуальний підхід до формування іміджу суб‘єктів спортивної діяльності; розроблено референтні системні моделі формування іміджу суб‘єктів спортивної ...
 • Позднишев, Євген В’ячеславович; Pozdnyshev, Evgenii Vyacheslavovich; Позднышев, Евгений Вячеславович ("NOWA PERSPEKTYWA" spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 2019)
  Досліджено соціально-психологічні особливості впливу засобів масової інформації (ЗМІ) на формування іміджу в спорті. Показано, що усі види ЗМІ приймають участь у формуванні іміджу суб’єктів спортивної діяльності, але ...
 • Позднишев, Євген В’ячеславович; Pozdnyshev, Evgenii Vyacheslavovich; Позднышев, Евгений Вячеславович ("NOWA PERSPEKTYWA" spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 2018)
  Заявлено про початок імідж-інтеграції у спорті, трьома ключовими детермінантами якої є політика, міжнародні спортивні інститути і імідж-технології. Досліджено теоретичні аспекти використання психотехнологій формування та ...
 • Pozdnyshev, Evgenii Vyacheslavovich; Позднишев, Євген В’ячеславович; Позднышев, Евгений Вячеславович (L´Association 1901 “SEPIKE”, 2013)
  The author investigates the connection of eight basic archetypes with twenty most popular sports. The role of these archetypes in the image-making and brand-making of the most popular sports has been shown. The purpose ...
 • Позднишев, Євген В’ячеславович; Pozdnyshev, Evgenii Vyacheslavovich; Позднышев, Евгений Вячеславович (Херсонський державний університет, 2017)
  Стаття присвячена аналізу використання психотехнологій формування та підтримки іміджу спортсменів в умовах глобалізації. Проаналізовано результати емпіричних досліджень використання імідж-технологій формування та підтримки ...
 • Позднышев, Евгений Вячеславович; Pozdnyshev, Evgenii Vyacheslavovich; Позднишев, Євген В’ячеславович (Consilium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 2015)
  Сегодня характерными чертами спорта являются профессионализация, коммерциализация, конкуренция и криминализация. Со спортом психологи связывают такие явления как катарсис, эскапизм, релаксация. Большая часть этих проблем ...
 • Позднишев, Євген В’ячеславович; Pozdnyshev, Evgenii Vyacheslavovich; Позднышев, Евгений Вячеславович (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010)
  У статті описані основні положення теорії архетипів і виявлені основні зв’язки восьми базових архетипів з найпопулярнішими видами спорту. In the given article the author describes basic positions of the archetype theory ...
 • Позднишев, Євген В’ячеславович; Pozdnyshev, Evgenii Vyacheslavovich; Позднышев, Евгений Вячеславович (Рівненський державний гуманітарний університет, 2017)
  Стаття присвячена аналізу ролі інструментів психотехнологій (імідж-технологій) у формуванні та просуванні іміджу суб'єктів спортивної діяльності, до яких автор відносить спортсменів, тренерів, спортивні команди та ...
 • Позднишев, Євген В’ячеславович; Pozdnyshev, Evgenii Vyacheslavovich; Позднышев, Евгений Вячеславович (Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2019)
  Дисертацію присвячено вивченню умов, моделей, технологій та критеріїв успішності формування іміджу суб’єктів спортивної діяльності (ССД): спортсмена, тренера, спортивної команди, спортивних уболівальників.
 • Позднишев, Євген В’ячеславович; Pozdnyshev, Evgenii Vyacheslavovich; Позднышев, Евгений Вячеславович (Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2008)
  Стаття присвячена аналізу основних соціально-психологічних особливостей українських спортивних web-сайтів, їх можливостям у справі формування іміджу спорту.
 • Позднишев, Євген В’ячеславович; Pozdnyshev, Evgenii Vyacheslavovich; Позднышев, Евгений Вячеславович (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011)
  У статті проаналізовано можливості медіапсихології в плані дослідження впливу ЗМІ на процес формування іміджу у спорті. Визначено основні соціально-психологічні особливості впливу ЗМІ на формування іміджу у спорті, а ...
 • Білошапка, Вікторія Степанівна; Biloshapka, Viktoria; Белошапка, Виктория Степановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
  Розкрито основні риси командоутворення, показано вплив керівництва банку на успішність формування команди, представлено спрямованість і основне завдання командоутворення, доведено, що реалізація соціальних ініціатив банку ...
 • Стрільчук, Юлія Ігорівна; Strylchuk, Yulia; Стрельчук, Юлия Игоревна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
  У роботі показано значення та банку на ринку банківських кредитів. The importance and role of innovations implementation in the bank competitiveness is discussed. It is shown different approaches to creating banks` ...
 • Охрименко, Ірина Борисівна; Okhrymenko, Iryna; Охрименко, Ирина Борисовна (Мукачівський державний університет, 2016)
  Стаття розкриває особливості здійснення оцінки кредитоспроможності позичальників фізичних осіб у банках. Виділено основні проблеми практики оцінки ризику споживчих кредитів банками України, визначено окремі шляхи їх вирішення ...
 • Осадчий, Євгеній Сергійович; Osadchiy, Evgeniy; Осадчий, Евгений Сергеевич (Мукачівський державний університет, 2016)
  У статті розкрито економічну сутність фінансово-кредитних установ, їх місце на ринку фінансових послуг та доведено, що вони є важливою складовою в системі фінансового посередництва, однією з її елементів. Досліджено ...
 • Карчева, Ганна Тимофіївна; Karcheva, Hanna; Карчева, Анна Тимофеевна; Сириця, А. В.; Syrytsia, A. (Національна академія наук України, Державна установа "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього Національної академії наук України", 2015)
  Проаналізовано сучасний стан міжнародних резервів України і вплив економічних факторів на їхню динаміку. Проведено системний аналіз критеріїв достатності міжнародних резервів України і визначено їхній мінімально ...
 • Карчева, Ганна Тимофіївна; Karcheva, Hanna; Карчева, Анна Тимофеевна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2015)
  Метою статті є дослідження теоретичних і практичних аспектів використання системно-синергетичного підходу до розвитку та функціонування банківських систем в умовах фінансової нестабільності. Обґрунтовано, що теоретичні ...

View More