Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University

Формування мовної особистості студента в умовах глобалізованої комунікації

Show simple item record

dc.contributor.author Терещенко, Світлана Іванівна
dc.contributor.author Терещенко, Светлана Ивановна
dc.date.accessioned 2015-11-27T10:25:03Z
dc.date.available 2015-11-27T10:25:03Z
dc.date.issued 2008-02-05
dc.identifier.citation Терещенко С. І. Формування мовної особистості студента в умовах глобалізованої комунікації / С. І. Терещенко // Досвід організації та активізації навчального процесу на основі впровадження інноваційних технологій : зб. матеріалів наук.-метод. конф., 5–8 лют. 2008 р. : у 2-х т. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Колот (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2008. – Т. 1. – С. 250–252. uk
dc.identifier.uri http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/11585
dc.language.iso uk uk
dc.publisher ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» uk
dc.title Формування мовної особистості студента в умовах глобалізованої комунікації uk
dc.type Article uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics