DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет міжнародної економіки і менеджменту (МеіМ) >
Кафедра німецької мови ФМЕіМ >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/11636

Название: Формування навичок фонетичного оформлення монологічного мовлення
Авторы: Гавриш, Олена Олександрівна
Gavrysh, Olena
Гавриш, Елена Александровна
Submit Date: 2015-11-30T14:08:42Z
Issue Date: 5-Feb-2008
Издатель: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Гавриш О. О. Формування навичок фонетичного оформлення монологічного мовлення / О. О. Гавриш // Досвід організації та активізації навчального процесу на основі впровадження інноваційних технологій : зб. матеріалів наук.-метод. конф., 5–8 лют. 2008 р. : у 2-х т. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Колот (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2008. – Т. 1. – С. 316–317.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/11636
Appears in Collections:Кафедра німецької мови ФМЕіМ

Files in This Item:

File Description SizeFormat
316-317.pdf260,03 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback