DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет управлiння персоналом, соціології та психології >
Кафедра управління персоналом та економіки праці >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/11837

Название: Факторне нормування як один із сучасних напрямів розвитку нормування праці
Авторы: Данилевич, Наталія Станіславівна
Данилевич, Наталия Станиславовна
Submit Date: 2015-12-08T07:46:08Z
Issue Date: Nov-2015
Издатель: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Данилевич Н. С. Факторне нормування як один із сучасних напрямів розвитку нормування праці / Н. С. Данилевич // Трансформація соціально-трудової сфери: сучасні виклики, тенденції, домінанти інноваційного розвитку [Електронний ресурс] : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., приуроч. до 50-я каф. Упр-ня персоналом та екон. праці КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2–6 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана», Ін-т соц.-труд. відносин Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: А. М. Колот (голова) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2015. – С. 102–105. – Назва з титул. екрану.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/11837
Appears in Collections:Кафедра управління персоналом та економіки праці

Files in This Item:

File Description SizeFormat
102-105.pdf158,92 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback