DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Інститут інформаційних технологій в економіці >
Кафедра інформатики та системології >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/12007

Название: Interdisciplinary integration ties as a meсhanism of implementation competence approach in educational process
Другие названия: Міжпредметні інтеграційні зв’язки як засіб реалізації компетентністного підходу в навчальному процесі
Межпредметные интеграционные связи как средство реализации компетентностного подхода в процессе обучения
Авторы: Krasiuk, Iuliia
Красюк, Юлія Миколаївна
Красюк, Юлия Николаевна
Zadorozhnia, Tetiana
Задорожня, Тетяна Миколаївна
Ключевые слова: competentive approach
interdisciplinary communication
learning
interdisciplinary educational system tasks
компетентністний підхід
міжпредметні зв’язки
процес навчання
система міждисциплінарних навчальних задач
компетентностный подход
межпредметные связи
процесс обучения
система междисциплинарных учебных задач
Submit Date: 2015-12-14T08:15:46Z
Issue Date: 2015
Издатель: Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Библиографическое описание: Krasiuk Iu. Interdisciplinary integration ties as a mechanism of implementation competence approach in educational process / Iu. Krasiuk, T. Zadorozhnia // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2015» : матеріали ІІ Міжн. наук.-метод. конф., Суми, 3–4 груд. 2015 р. : тези доп. / [упоряд. О. С. Чашечникова] ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка [та ін.]. – Суми : Мрія, 2015. – С. 57–59.
Краткий осмотр (реферат): This paper considers the actual problem of the formation of interdisciplinary integration relations as a means of implementation of the competency approach in training.
У роботі окреслюється актуальна проблема формування міжпредметних інтеграційних зв’язків як один із засобів реалізації компетентністного підходу в навчальному процесі.
В работе рассматривается актуальная проблема формирования межпредметных интеграционных связей как одно из средств реализации компетентностного подхода в процессе обучения.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/12007
Appears in Collections:Кафедра інформатики та системології

Files in This Item:

File Description SizeFormat
57-59.pdf310,26 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback