Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University

Interdisciplinary integration ties as a meсhanism of implementation competence approach in educational process

Show simple item record

dc.contributor.author Krasiuk, Iuliia
dc.contributor.author Красюк, Юлія Миколаївна
dc.contributor.author Красюк, Юлия Николаевна
dc.contributor.author Zadorozhnia, Tetiana
dc.contributor.author Задорожня, Тетяна Миколаївна
dc.date.accessioned 2015-12-14T08:15:46Z
dc.date.available 2015-12-14T08:15:46Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Krasiuk Iu. Interdisciplinary integration ties as a mechanism of implementation competence approach in educational process / Iu. Krasiuk, T. Zadorozhnia // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2015» : матеріали ІІ Міжн. наук.-метод. конф., Суми, 3–4 груд. 2015 р. : тези доп. / [упоряд. О. С. Чашечникова] ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка [та ін.]. – Суми : Мрія, 2015. – С. 57–59. uk
dc.identifier.uri http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/12007
dc.description.abstract This paper considers the actual problem of the formation of interdisciplinary integration relations as a means of implementation of the competency approach in training. uk
dc.description.abstract У роботі окреслюється актуальна проблема формування міжпредметних інтеграційних зв’язків як один із засобів реалізації компетентністного підходу в навчальному процесі. uk
dc.description.abstract В работе рассматривается актуальная проблема формирования межпредметных интеграционных связей как одно из средств реализации компетентностного подхода в процессе обучения. uk
dc.language.iso en uk
dc.publisher Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка uk
dc.subject competentive approach uk
dc.subject interdisciplinary communication uk
dc.subject learning uk
dc.subject interdisciplinary educational system tasks uk
dc.subject компетентністний підхід uk
dc.subject міжпредметні зв’язки uk
dc.subject процес навчання uk
dc.subject система міждисциплінарних навчальних задач uk
dc.subject компетентностный подход uk
dc.subject межпредметные связи uk
dc.subject процесс обучения uk
dc.subject система междисциплинарных учебных задач uk
dc.title Interdisciplinary integration ties as a meсhanism of implementation competence approach in educational process uk
dc.title.alternative Міжпредметні інтеграційні зв’язки як засіб реалізації компетентністного підходу в навчальному процесі uk
dc.title.alternative Межпредметные интеграционные связи как средство реализации компетентностного подхода в процессе обучения uk
dc.type Article uk
dc.subject.bbk 74.26-21+22.1я72 uk
dc.subject.udc 371.32:51+378.14:371.32:[51+53] (08) uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics