DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет економіки та управління (ФЕтаУ) >
Кафедра національної економіки та публічного управління >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/12055

Название: Використання досягнень економічної теорії як визначальної складової фундаменталізації економічної освіти
Авторы: Малий, Іван Йосипович
Малый, Иван Иосифович
Submit Date: 2015-12-15T08:59:10Z
Issue Date: Feb-2007
Издатель: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Малий І. Й. Використання досягнень економічної теорії як визначальної складової фундаменталізації економічної освіти / І. Й. Малий // Теоретичні та практичні підходи до впровадження нового покоління освітньо-професійних програм і навчальних планів підготовки фахівців: шляхи розвитку : зб. матеріалів наук.-метод. конф., 6–8 лют. 2007 р. : в 2 ч. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2007. – Ч. І. – С. 352–354.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/12055
Appears in Collections:Кафедра національної економіки та публічного управління

Files in This Item:

File Description SizeFormat
352-354.pdf209,01 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback