Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University

Фразеологічні одиниці як засіб оптимізації професійного спілкування

Show simple item record

dc.contributor.author Терещенко, Світлана Іванівна
dc.contributor.author Терещенко, Светлана Ивановна
dc.date.accessioned 2015-12-16T09:02:35Z
dc.date.available 2015-12-16T09:02:35Z
dc.date.issued 2007-02
dc.identifier.citation Терещенко С. І. Фразеологічні одиниці як засіб оптимізації професійного спілкування / С. І. Терещенко // Теоретичні та практичні підходи до впровадження нового покоління освітньо-професійних програм і навчальних планів підготовки фахівців: шляхи розвитку : зб. матеріалів наук.-метод. конф., 6–8 лют. 2007 р. : в 2 ч. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2007. – Ч. І. – С. 503–505. uk
dc.identifier.uri http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/12104
dc.language.iso uk uk
dc.publisher ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» uk
dc.title Фразеологічні одиниці як засіб оптимізації професійного спілкування uk
dc.type Article uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics