Browsing Випуск № 16 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Диба, В’ячеслав Михайлович; Dyba, Vjacheslav; Дыба, Вячеслав Михайлович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  Стаття присвячена аналітичному та обліковому забезпеченню нематеріальних активів на інноваційно-орієнтованому підприємстві та формуванню його патентної політики.
 • Данніков, Олег Володимирович; Dannikov, Oleg; Данников, Олег Владимирович; Іваськo, Інна Михайлівна; Ivasco, I. M.; Ивасько, И. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  Метою статті є дослідження: теоретичних і методологічних основ формування стратегій розвитку підприємств на вітчизняному товарному ринку; ефективність використання стратегії вертикальної інтеграції на засадах аналізу переваг ...
 • Шафалюк, Олександр Казимирович; Shafaliuk, O.; Шафалюк, Александр Казимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  Стаття присвячена актуальним проблемам визначення базису закономірностей розвитку соціально-відповідального маркетингу. Розроблено пропозиції по вдосконаленню оцінювання ефективності діяльності підприємств на принципах ...
 • Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, S. V.; Свирко, Светлана Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У статті розглянуті питання бюджетування в контексті управлінського обліку та кошторисного планування бюджетних установ.
 • Заплітна, Тетяна Валентинівна; Zaplitna, T. V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У статті наведено пріоритетні напрямки утворення механізму вартісного оцінювання природного капіталу та розкрито пріоритетні напрямки ринкового ціноутворення. Розглянуто основи вартісних підходів ринкової оцінки природного ...
 • Никифоров, Анатолій Євгенович; Nykyforov, A.; Никифоров, Анатолий Евгеньевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У статті розглянуто проблему оцінки результативності проектів державно-приватного партнерства в інноваційній сфері в умовах невизначеності з використанням різних принципів оптимальності. Відмічено, що умови невизначеності ...
 • Фащевський, Микола Іванович; Faschevsky, M. I.; Фащевский, Николай Иванович; Білоконь, Іван Васильович; Bilokon, Ivan; Белоконь, иван Васильевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У статті визначено сутність просторової неоднорідності як методологічної основи поляризованості соціально-економічного розвитку регіонів. Показано вплив регіонально-просторової організації економіки на соціально-економічний ...
 • Буряк, Леонід Дмитрович; Буряк, Леонид Дмитриевич; Павліковський, Анатолій Миколайович; Павликовский, Анатолий Николаевич; Кремпова, Наталія Леонідівна; Кремпова, Наталия Леонидовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У статті проведено аналіз стану інвестиційного розвитку суб’єктів малого підприємництва, розглянуто основні форми державної фінансової підтримки малих підприємств, удосконалення нормативно-правової бази у сфері підприємницької ...
 • Сайгайдак, М. П.; Sagaidak, М. P.; Лавреньов, Н. К.; Lavrenоv, N. К. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  Визначено роль і здійснено дослідження способів впливу бренду на внутрішнього і зовнішнього споживача в системі традиційного й внутрішнього маркетингу.
 • Баранов, Андрій Леонідович; Baranov, Andrii Leonidovych; Баранов, Андрей Леонидович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У статті поглиблено теоретичні засади щодо сутності системи продажів страхових послуг, а також розкрито переваги та недоліки застосування різних каналів продажу. Обґрунтовано, що страховики повинні застосовувати оптимальну ...
 • Нусінов, В. Я.; Nusinov, V. J.; Рябикіна, К. Г.; Ryabykina, K. G. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  Визначено пріоритетність структурних складових інтелектуального капіталу з урахуванням специфіки гірничодобувних підприємств. Доведено доцільність оцінювання ефективності управління інтелектуальним капіталом на підставі ...
 • Криворучкіна, Олена Володимирівна; Krivoruchkіna, O. V.; Криворучкина, Елена Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  Здійснено ретроспективний аналіз ефективності діяльності вітчизняних гірничо-збагачувальних комбінатів. Ідентифіковано проблемні аспекти їх функціонування. Актуалізовано проблематику підвищення техніко-технологічного ...
 • Яншина, А. М.; Ianshyna, A. M. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  Досліджено наукові підходи до поняття, атрибутів і принципів зеленого урбанізму. Обґрунтовано проблеми імплементації концепції зеленого урбанізму у країнах світу та запропоновано шляхи їх розв’язання.
 • Бєлєнький, Олексій Юрійович; Belenkiy, O. Y.; Беленький, Алексей Юрьевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У статті розкрито сучасні форми та особливості розвитку науково-технологічного співробітництва країн-членів Європейського Союзу. Проаналізовано механізми підтримки міждержавної інноваційної співпраці, її стратегічні цілі, ...
 • Марченко, Максим Михайлович; Marchenko, M. M. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  Досліджено підходи до оцінки розвитку компанії, надано методичні рекомендації з оцінки ефективності реалізації проектів розвитку підприємства на основі виділення проектів ринково-позиційного типу ринкової поведінкита ...
 • Кузьмінська, Ольга Едуардівна; Kuzminska, O. E.; Кузьминская, Ольга Эдуардовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  Надано критичну оцінку інформації фахових джерел щодо напрямів аналізу виробничих запасів підприємств, уточнено напрями аналізу виробничих запасів вітчизняних підприємств на сучасному етапі поглиблення економічних реформ, ...
 • Герасименко, Оксана Олександрівна; Gerasimenko, Oksana; Герасименко, Оксана Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  Виокремлено напрями та характерні риси науково-педагогічної діяльності. Визначено місце оплати праці в системі управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників. Обґрунтовано сутність, структуру та диференціацію ...
 • Авксєнтьєв, М. Ю.; Avksientiev, M.; Павленко, В. П.; Pavlenko, V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У статті викладено матеріал, який стосується доведення значного впливу вищої освіти на макроекономічний розвиток держави. Наведено конкретні статистичні дані аналізу, які підтверджують той факт, що освіта впливає на ...
 • Дрига, Сергій Георгійович; Druga, S. G.; Щукін, Б. М.; Schukin, B. M.; Манцуров, Дмитро Ігорович; Mantsurov, D. I. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  Стаття присвячена проблемним питанням розробки концептуальних засад оцінювання впливу інновацій на темпи економічного зростання та моделювання на цій основі ефективної інноваційно-інвестиційної політики держави, як складової ...
 • Дейнека, Т. А.; Deyneka, T. A. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  Досліджено процес динамізації світової економіки з урахуванням її суперечливої сутності. З’ясовано, що процеси руху суперечностей істотно підсилюються глобалізацією. Це зумовлює відповідну динамізацію світової економічної ...

Search DSpace


Browse

My Account