DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет міжнародної економіки і менеджменту (МеіМ) >
Кафедра міжнародної економіки >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/12479

Название: Інформаційний ресурс антикризового управління економікою
Другие названия: Information resource of crisis management of the economy
Авторы: Столярчук, Ярослава Михайлівна
Stoliarchuk, Y. M.
Столярчук, Ярослава Михайловна
Ключевые слова: глобалізація
економічний цикл
циклічність економічного розвитку
інформаційно-технологічний глобалізм
інформаційний ресурс
антикризове управління
globalization
economic cycle
cyclical nature of economic development
information and technology globalism
information resource
crisis management
Submit Date: 2016-01-04T07:37:27Z
Issue Date: 2014
Издатель: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Столярчук Я. М. Інформаційний ресурс антикризового управління економікою / Я. М. Столярчук // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: С. І. Дем’яненко (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 33. – С. 62–73.
Краткий осмотр (реферат): У статті розкрито об’єктивну природу і причини циклічнокризового характеру глобального економічного розвитку, доведено визначальний вплив інформаційноехнологічного глобалізму на трансформаційні зміни коротких і середніх циклів у другій половині XX ст., а також проаналізовано роль інформаційного ресурсу в антикризовому управлінні економікою. Значну увагу приділено обґрунтуванню національних пріоритетів антикризового управління економікою України у контексті її структурної перебудови на новій інформаційно-технологічній основі.
The article highlights the objective nature and causes of cyclical character of the global economic development. The decisive influence of information and technology globalism on transformational changes in short and medium economic cycles in the second half of the XX century has been proved, as well as the role of information resource in crises management of the economy has been identified. A special attention is paid to the analysis of national priorities of crisis management of Ukraine’s economy in the context of its restructuring on the new information and technological basis.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/12479
Appears in Collections:Випуск № 33
Кафедра міжнародної економіки

Files in This Item:

File Description SizeFormat
62-73.pdf455,78 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback