Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University ISSN 2411-4383

Лексико-граматичні проблеми в роботі з німецькомовними економічними текстами

Show simple item record

dc.contributor.author Брагинець, Олександр Федотович
dc.contributor.author Брагинец, Александр Федотович
dc.date.accessioned 2016-01-13T08:32:30Z
dc.date.available 2016-01-13T08:32:30Z
dc.date.issued 2007-02
dc.identifier.citation Брагинець О. Ф. Лексико-граматичні проблеми в роботі з німецькомовними економічними текстами / О. Ф. Брагинець // Теоретичні та практичні підходи до впровадження нового покоління освітньо-професійних програм і навчальних планів підготовки фахівців: шляхи розвитку : зб. матеріалів наук.-метод. конф., 6–8 лют. 2007 р. : в 2 ч. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2007. – Ч. 2. – С. 757–759. uk
dc.identifier.uri http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/12716
dc.language.iso uk uk
dc.publisher ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» uk
dc.title Лексико-граматичні проблеми в роботі з німецькомовними економічними текстами uk
dc.type Article uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics