Now showing items 1-20 of 191

  • Фінансові механізми забезпечення збалансованого людського розвитку 

   Гернего, Юлія Олександрівна; Gernego, Iuliia Oleksandrivna; Гернего, Юлия Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-08-14)
   Дисертацію присвячено дослідженню фінансових механізмів забезпечення збалансованого людського розвитку. Поглиблено розуміння ролі людського розвитку у фінансовій науці. Проведено комплексний аналіз фінансового забезпечення, ...
  • Фінансові механізми забезпечення збалансованого людського розвитку 

   Гернего, Юлія Олександрівна; Gernego, Iuliia Oleksandrivna; Гернего, Юлия Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-09-17)
   Дисертацію присвячено дослідженню фінансових механізмів забезпечення збалансованого людського розвитку. Поглиблено розуміння ролі людського розвитку у фінансовій науці. Проведено комплексний аналіз фінансового забезпечення, ...
  • Системний ризик у банківській діяльності 

   Корнилюк, Роман Васильович; Kornyliuk, Roman; Корнилюк, Роман Васильевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-10-19)
   У дисертаційній роботі досліджено формування та реалізацію системного ризику у банківській діяльності, обґрунтовано теоретико-методологічні засади його оцінювання, розроблено практичні рекомендації щодо макропруденційн ...
  • Системний ризик у банківській діяльності 

   Корнилюк, Роман Васильович; Kornyliuk, Roman; Корнилюк, Роман Васильевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-19)
   У дисертаційній роботі досліджено формування та реалізацію системного ризику у банківській діяльності, обґрунтовано теоретико-методологічні засади його оцінювання, розроблено практичні рекомендації щодо макропруденційн ...
  • Вартість страхової компанії: теоретико-методологічні домінанти формування та управління 

   Баранов, Андрій Леонідович; Baranov, Andrii; Баранов, Андрей Леонидович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
   У дисертації систематизовано та обґрунтовано теоретичні та методологічні засади дослідження вартості страхової компанії. Виокремлено рушійні сили її формування. Обґрунтовано необхідність запровадження вартісно-орієнтов ...
  • Вартість страхової компанії: теоретико-методологічні домінанти формування та управління 

   Баранов, Андрій Леонідович; Baranov, Andrii; Баранов, Андрей Леонидович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
   У дисертації систематизовано та обґрунтовано теоретичні та методологічні засади дослідження вартості страхової компанії. Виокремлено рушійні сили її формування. Обґрунтовано необхідність запровадження вартісно-орієнтов ...
  • Консолідація банків в умовах структурних трансформацій на фінансовому ринку 

   Циганова, Надія Вікторівна; Tsyganova, Nadiia; Цыганова, Надежда Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04-15)
   Дисертаційну роботу присвячено поглибленню теоретико-методологічних засад консолідації банків в умовах структурних трансформацій на фінансовому ринку, визначенню критеріїв її оцінки та розробленню рекомендацій щодо ...
  • Консолідація банків в умовах структурних трансформацій на фінансовому ринку 

   Циганова, Надія Вікторівна; Tsyganova, Nadiia; Цыганова, Надежда Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03-15)
   Дисертаційну роботу присвячено поглибленню теоретико-методологічних засад консолідації банків в умовах структурних трансформацій на фінансовому ринку, визначенню критеріїв її оцінки та розробленню рекомендацій щодо ...
  • Фіскальна політика України в парадигмі сталого розвитку 

   Сущенко, Олександр Миколайович; Suschenko, Oleksandr; Сущенко, Александр Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04-22)
   Дисертацію присвячено обґрунтуванню теоретико-методологічних основ розробки та функціонування фіскальної політики і механізму сталого розвитку. Систематизовано основні підходи до визначення терміну «сталий розвиток» ...
  • Фіскальна політика України в парадигмі сталого розвитку 

   Сущенко, Олександр Миколайович; Suschenko, Oleksandr; Сущенко, Александр Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03-22)
   Дисертацію присвячено обґрунтуванню теоретико-методологічних основ розробки та функціонування фіскальної політики і механізму сталого розвитку. Систематизовано основні підходи до визначення терміну «сталий розвиток» ...
  • Управління активами на інтегрованих фінансових ринках 

   Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnova, Iryna; Краснова, Ирина Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-12-21)
   У дисертаційній роботі розкрито теоретичні підходи до визначення поняття «інтегрований фінансовий ринок», визначено його властивості з погляду синергетичного підходу. Розкрито детермінанти, форми, способи фінансової ...
  • Інституційно-інфраструктурне забезпечення фінансових послуг на ринку цінних паперів 

   Мацук, Зоряна Андріївна; Matsuk, Zoriana; Мацук, Зоряна Андреевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04-26)
   Дисертацію присвячено обґрунтуванню теоретико-методологічних засад формування, функціонування та розвитку інституційно-інфраструктурного забезпечення фінансових послуг на ринку цінних паперів, опрацюванню практичних р ...
  • Фінансування діяльності корпорацій в парадигмі сталого розвитку 

   Васильчук, Ірина Петрівна; Vasylchuk, I. P.; Васильчук, Ирина Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-01)
   Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретико-методологічних засад фінансування діяльності корпорацій в контексті парадигми сталого розвитку. Визначено принципи організації корпоративних фінансів в умовах сталого розвитку. ...
  • Регулювання інвестиційної діяльності банків 

   Онікієнко, Сергій Володимирович; Onikiienko, Sergii; Оникиенко, Сергей Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-08)
   Дисертаційне дослідження присвячене теоретико-методологічним засадам формування та здійснення регулювання інвестиційної діяльності банків під впливом глобалізаційних процесів у світовій фінансовій системі та структурних ...
  • Бюджетні пріоритети демократичного суспільства: світова теорія і практика 

   Савчук, Наталія Володимирівна; Savchuk, Nataliia; Савчук, Наталия Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-05)
   Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретико-методологічних засад формування бюджетних пріоритетів у демократичному суспільстві на основі дослідження світової теорії та практики. Визначено сутність бюджетних пріоритетів ...
  • Фінансовий потенціал соціально-економічного розвитку: регіональний вимір 

   Буряченко, Андрій Євгенович; Buryachenko, Andriy; Буряченко, Андрей Евгеньевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-03-13)
   Дисертація присвячена поглибленню теоретико-методологічних засад формування фінансового потенціалу, його зв’язку із соціально-економічним розвитком регіону та впливу урбанізаційних процесів на цей процес. Проведено ...
  • Фіскальне регулювання фінансових потоків в інституціональній економіці 

   Паєнтко, Тетяна Василівна; Paientko, Tetiana; Паентко, Татьяна Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-04-24)
   Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретико-методологічних засад фіскального регулювання фінансових потоків, розробці практичних рекомендацій з оптимізації фіскального регулювання фінансових потоків. Визначено сутність ...
  • Податковий борг в Україні: мінімізація ризиків та ефективність менеджменту 

   Тимченко, Олена Миколаївна; Tymchenko, Olena; Тимченко, Елена Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-03-15)
   Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретико-методологічних засад управління податковим боргом, розробці практичних рекомендацій з підвищення його ефективності з метою мінімізації податкової заборгованості в Україні. За ...
  • Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти) 

   Опарін, Валерій Михайлович; Oparin, Valerij; Опарин, Валерий Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-05-15)
   Досліджено сутність, засади структуризації і механізм функціонування фінансової системи, визначені фінансові протиріччя та системні засоби їх урівноваження. Систематизовано моделі фінансових відносин у суспільстві та ...
  • Формування компетентнісної компоненти людських ресурсів (на прикладі банківських установ) 

   Волобоєва, Ірина Олександрівна; Voloboeva, Iryna; Волобоева, Ирина Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-09-30)
   У дисертаційній роботі здійснено теоретико-методологічне узагальнення та запропоновано вирішення наукового завдання щодо управління процесами формування та розвитку компетентнісної компоненти людських ресурсів на прикладі ...