Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University ISSN 2411-4383

Система поточного і підсумкового оцінювання знань студентів з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

Show simple item record

dc.contributor.author Терещенко, Світлана Іванівна
dc.contributor.author Терещенко, Светлана Ивановна
dc.date.accessioned 2016-02-04T11:21:02Z
dc.date.available 2016-02-04T11:21:02Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.citation Терещенко С. І. Система поточного і підсумкового оцінювання знань студентів з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» / С. І. Терещенко // Методичні та практичні аспекти застосування та розвитку системи контролю знань в університеті : зб. матеріалів наук.-метод. конф., 26 січ. – 3 лют. 2004 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ; [редкол.: А. М. Колот, С. В. Степаненко, О. О. Субіна, Т. В. Гуть]. – Київ : КНЕУ, 2004. – С. 348–350. uk
dc.identifier.uri http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/13713
dc.language.iso uk uk
dc.publisher ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» uk
dc.title Система поточного і підсумкового оцінювання знань студентів з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» uk
dc.type Article uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics