DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Наукова періодика КНЕУ >
Формування ринкової економіки >
2011 рік >
Спеціальні випуски >
Методологічні проблеми сучасної політичної економії >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/1446

Название: Economic integration processes within the frame of the European Union: theoretical-conceptual basis and historical approach
Авторы: Bayramov, Shahin Vagif
Ключевые слова: EU
economic integration
theory (concept)
EU economy
ЄС
економічна інтеграція
теорія (концепція)
економіка ЄС
ЕС
экономическая интеграция
теория (концепция)
экономика ЕС
Submit Date: 2012-04-06T11:43:54Z
Issue Date: 17-Jul-2011
Издатель: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Bayramov S. V. Economic integration processes within the frame of the European Union: theoretical-conceptual basis and historical approach / S. V. Bayramov // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Методологічні проблеми сучасної політичної економії. – С. 395–402.
Краткий осмотр (реферат): This article is devoted to analysis of the economic integration processes from theoretical-conceptual and historical points-of-view of economic integration processes within the frame of the European Union (EU). Main concepts on economic integration were briefly analyzed and their approach to the integration processes in the European scale presented. Besides, some light was shed on the historic development path of the EU and it was characterized as a perfect economic integration block. The position held by the EU, integrating 27 countries of the Europe in the world economy, was presented with the comparison of proper macroeconomic world indices.
Стаття присвячена аналізу економічних нтеграційних процесів з точки зору теоретично-концептуального і іторичного погляду на економічні інтеграційні процеси в межах Європейського Союзу (ЄС). У статті представлені і коротко аналізовані основні концепції економічної інтеграції та їх підхід до інтеграційних процесів на європейській арені. Одночасно розглянута історія розвитку ЄС і підкреслено, що ця структура є найдосконалішим економічним інтеграційним блоком. За допомогою макроекономічних показників показано позицію ЄС, яка включає 27 європейських держав, у світовій економіці.
Статья посвящена анализу экономических интеграционных процессов с точки зрения теоретически-концептуального и исторического взгляда на экономические интеграционные процессы в рамках Европейского Союза (ЕС). В статье представлены и кратко анализированы основные концепции экономической интеграции и их подход к интеграционным процессам на европейской арене. Одновременно, рассмотрена история развития ЕС и подчеркнуто, что эта структура является самой совершенным экономическим интеграционным блоком. С помощью макроэкономических показателей, показана позиция ЕС, включающей 27 европейских стран, в мировой экономике.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/1446
Appears in Collections:Методологічні проблеми сучасної політичної економії

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Bayramov.pdf306,05 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback