Recent Submissions

 • Праці Сергія Подолинського у фонді Наукової бібліотеки імені М. В. Довнар-Запольського 

  Якубовська, Світлана Василівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-06-23)
 • Сергій Подолинський – фундатор української і світової наукової школи фізичної економії 

  Воробйова, Людмила Василівна; Vorobiova, Ludmyla; Воробьёва, Людмила Васильевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-06-23)
 • Українські корені роду Вернадських 

  Воробйова, Людмила Василівна; Vorobiova, Ludmyla; Воробьёва, Людмила Васильевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-05-19)
 • Сафонов Юрій Миколайович 

  Мельников, О. В.; Коноваленко, Тетяна Олекчандрівна; Стельмах, Наталія Анатоліївна; Романова, Марина Людвіговна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Біобібліографічний покажчик висвітлює життєвий шлях, науково-дослідну та науково-педагогічну діяльність доктора економічних наук, професора, заслуженого працівника освіти України Юрія Миколайовича Сафонова. У покажчику ...
 • Ідеї фізичної економії та проблеми їх практичного використання 

  Воробйова, Людмила Василівна; Vorobiova, Ludmyla; Воробьёва, Людмила Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-11-18)
 • С. Подолинський, В. Вернадський, М. Руденко – подвижники природничих засад економічного мислення і господарювання 

  Unknown author (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-11-18)
  У збірці представлені тези Круглого столу за темою «С. Подолинський, В. Вернадський, М. Руденко – подвижники природничих засад економічного мислення і господарювання», який відбувся 18 листопада 2020 р. на онлайн-платформі Zoom.
 • Митрофан Вікторович Довнар-Запольський – засновник першого в Україні ВНЗ економічного профілю 

  Куриленко, Тетяна Володимирівна; Kurylenko, Tetiana; Комлик, Тетяна Сергіївна; Komlyk, Tetiana (ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», 2019)
  Представлено матеріали засідання Круглого столу, присвяченого постаті М.В. Довнар-Запольського. Розглянуто актуальні аспекти наукового добробуту вченого. Проаналізовано роль М. В. Довнар-Запольського у становленні вищої ...
 • Ідеї фізичної економії та їх розвиток у працях українських та зарубіжних учених 

  Воробйова, Людмила Василівна; Vorobiova, Ludmyla; Воробьёва, Людмила Васильевна (ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», 2020)
  У статті розкрито сутність поняття «фізична економія», як відображення взаємозв'язку суспільних і природних факторів у господарському житті. Дається характеристика української школи фізичної економії. Розкриваються погляди ...
 • Володимир Вернадський і фізична економія 

  Воробйова, Людмила Василівна; Vorobiova, Ludmyla; Воробьёва, Людмила Васильевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Монографія присвячена актуальній і мало дослідженій проблематиці — питанню інтелектуального внеску В. Вернадського у напрацювання української школи економії, проблемі, яка до сьогодні не дістала достатнього висвітлення у ...
 • Поддєрьогін Анатолій Микитович 

  Unknown author (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У біобібліографічному виданні висвітлено основні етапи життя, науково-дослідну, науково-педагогічну діяльність кандидата економічних наук, професора Анатолія Микитовича Поддєрьогіна та міститься інформація про науковий доробок ...
 • Фізична економія і прогностичні ідеї академіка В. І. Вернадського 

  Воробйова, Людмила Василівна; Vorobiova, Ludmyla; Воробьёва, Людмила Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-11-07)
 • Колекції цифрової бібліотеки та науково-освітні ресурси як засоби підвищення якості інформаційного обслуговування користувачів 

  Комлик, Тетяна Сергіївна (Київський національний університет культури і мистецтв, 2018-11-30)
 • М. В. Довнар-Запольський – засновник першого в Україні ВНЗ економічного профілю 

  Unknown author (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04-17)
  У збірці представлені тези Круглого столу за темою «М. В. Довнар-Запольський – засновник першого в Україні ВНЗ економічного профілю», який відбувся 17 квітня 2019 р. у м. Києві у приміщені Наукової бібліотеки імені М. ...
 • Фізична економія Миколи Руденка і марксистське економічне вчення 

  Воробйова, Людмила Василівна; Vorobiova, Ludmyla; Воробьёва, Людмила Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-04-25)
 • Гетьман Вадим Петрович 

  Куриленко, Тетяна Володимирівна; Kurylenko, Tetiana (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Біобібліографічний покажчик присвячений життю й діяльності Вадима Петровича Гетьмана (1935–1998) – відомого фінансиста, політика, фундатора національної банківської системи, Героя України. У покажчику представлено ...
 • Вітлінський Вальдемар Володимирович 

  Куриленко, Тетяна Володимирівна; Kurylenko, Tetiana (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Біобібліографічне видання висвітлює основні етапи життя, науково-дослідну, науково-педагогічну діяльність доктора економічних наук, професора Вальдемара Володимировича Вітлінського та містить інформацію про науковий доробок ...
 • Лук’яненко Дмитро Григорович 

  Куриленко, Тетяна Володимирівна; Kurylenko, Tetiana (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Біобібліографічне видання висвітлює основні етапи життя, науково-дослідну, науково-педагогічну діяльність доктора економічних наук, професора Дмитра Григоровича Лук’яненка та містить інформацію про науковий доробок вченого ...
 • Колот Анатолій Михайлович 

  Куриленко, Тетяна Володимирівна; Kurylenko, Tetiana (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Біобібліографічне видання висвітлює основні етапи життя, науково-дослідну, науково-педагогічну діяльність доктора економічних наук, професора Анатолія Михайловича Колота та містить інформацію про науковий доробок вченого ...
 • Савчук Володимир Сафронович 

  Куриленко, Тетяна Володимирівна; Kurylenko, Tetiana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  Біобібліографічне видання висвітлює основні етапи життя, науково-дослідну, науково-педагогічну діяльність доктора економічних наук, професора, члена-кореспондента Національної академії наук України, академіка Академії ...

View More