DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет управлiння персоналом, соціології та психології >
Кафедра управління персоналом та економіки праці >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/1550

Название: Раціоналізація та проектування структури персоналу центрів зайнятості відповідно до структури послуг з працевліштування
Авторы: Ільніцька (Кравчук), Оксана Іванівна
Ільніцький, Ярослав Васильович
Kravchuk, Oksana
Кравчук, Оксана Ивановна
Ключевые слова: служба зайнятості
працевлаштування
трудомісткість послуг з працевлаштування
служба занятости
трудоустройство
трудоемкость услуг по трудоустройству
структура персоналу
трудоемкость услуг по трудоустройству
структура персонала
Submit Date: 2012-05-14T07:44:58Z
Issue Date: May-2011
Издатель: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Ільніцька О. І. Раціоналізація та проектування структури персоналу центрів зайнятості відповідно до структури послуг з працевліштування / О. І. Ільніцька, Я. В. Ільніцький // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. : у 2 ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 26, ч. 1. – С. 339–351.
Краткий осмотр (реферат): Розроблено методичний підхід до проектування структури персоналу служби зайнятості. Запропоновано алгоритм розрахунку оптимальної структури персоналу базових центрів зайнятості з урахуванням чисельності зареєстрованих у службі зайнятості незайнятого населення і роботодавців та середньої нормативної трудомісткості їх обслуговування.
Разработан методический подход к проектированию структуры персонала службы занятости. Предложен алгоритм расчета оптимальной структуры персонала базовых центров занятости с учетом численности зарегистрированных в службе занятости незанятого населения и работодателей и средней нормативной трудоемкости их обслуживания.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/1550
Appears in Collections:№ 26 (частина 1)
Кафедра управління персоналом та економіки праці

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Ilnitska.pdf387,14 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback