Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University

Як досягти успіху в діловій комунікації (мовний тренінг)

Show simple item record

dc.contributor.author Козловська, Лариса Степанівна
dc.contributor.author Козловская, Лариса Степановна
dc.contributor.author Терещенко, Світлана Іванівна
dc.contributor.author Терещенко, Светлана Ивановна
dc.date.accessioned 2016-03-29T07:41:59Z
dc.date.available 2016-03-29T07:41:59Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Козловська Л. С. Як досягти успіху в діловій комунікації (мовний тренінг) [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. С. Козловська, С. І. Терещенко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2015. – 216 с. – Назва з титул. екрану. uk
dc.identifier.isbn 978-966-483-983-6
dc.identifier.uri http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/16140
dc.description.abstract Цей навчальний посібник актуалізує навички усної та писемної комунікації, удосконалює вміння використовувати мовні засоби, ураховуючи специфіку офіційно-ділового стилю. Матеріал тренінгу структуровано за великими й малими рубриками-запитаннями, подано тренувальні вправи та завдання для самоконтролю. uk
dc.language.iso uk uk
dc.publisher ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» uk
dc.title Як досягти успіху в діловій комунікації (мовний тренінг) uk
dc.type Book uk
dc.subject.bbk 81.4Укр-5я73 uk
dc.subject.udc 811.161.2(078.5) uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics