DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет економіки та управління (ФЕтаУ) >
Кафедра національної економіки та публічного управління >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/16584

Название: Бюджетно-податкова політика
Авторы: Куценко, Тамара Федорівна
Kutsenko, Tamara Fedorivna
Куценко, Тамара Фёдоровна
Submit Date: 2016-04-11T08:55:37Z
Issue Date: 2006
Издатель: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Куценко Т. Ф. Бюджетно-податкова політика : навч. посіб. / Т. Ф. Куценко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2005. – 508 с.
Краткий осмотр (реферат): Навчальний посібник «Бюджетно-податкова політика» підготовлено на кафедрі макроекономіки та державного управління відповідно до навчальної програми цієї дисципліни, яка викладається для студентів 5 курсу, що навчаються в КНЕУ за магістерською програмою «Державне управління економікою». У посібнику висвітлюються теоретичні засади та практичні аспекти формування та реалізації бюджетно-податкової політики в Україні з урахуванням світового досвіду, європейського вибору та реалій соціально-економічних перетворень, що відбуваються нині в країні. Посібник є результатом узагальнення вітчизняних та зарубіжних наукових досліджень, а також практичних розробок, що торкаються різних аспектів бюджетно-податкової політики. Розділ 7 «Міжбюджетна політика: теоретичні засади та світовий досвід» розроблено у співавторстві із зав. сектору Національного інституту стратегічних досліджень, аспірантом кафедри В. А. Комаровим на основі матеріалів його дисертаційного дослідження з метою впровадження в навчальний процес.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/16584
ISBN: 966–574–866–1
Appears in Collections:Навчальні посібники
Кафедра національної економіки та публічного управління

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Kutsenko.pdf9,84 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback