DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет економіки та управління (ФЕтаУ) >
Кафедра національної економіки та публічного управління >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/16589

Название: Макрорегулювання фінансового сектору
Авторы: Малий, Іван Йосипович
Malyi, Ivan
Малый, Иван Иосифович
Королюк, Тетяна Олександрівна
Королюк, Татьяна Александровна
Submit Date: 2016-04-11T09:18:32Z
Issue Date: 2015
Издатель: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Малий І. Й. Макрорегулювання фінансового сектору [Електронний ресурс] : монографія / І. Й. Малий, Т. О. Королюк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2015. – 303 с. – Назва з титул. екрану.
Краткий осмотр (реферат): У монографії розкрито причинну обумовленість переосмислення усталених теоретичних положень щодо фінансизації сучасної економіки, обґрунтовано макроекономічні підходи до оцінки функціонування фінансів як інвестиційного ресурсу задля стабілізації економічного розвитку. На основі ретроспективного аналізу та проекції еволюції економічних теорій на сучасні фінансові суперечності розглянуто форми деформації базисних функцій фінансів, взаємозалежність між інформаційно-інноваційним збуренням та фінансовими спекуляціями, між глобальною фінансовою лібералізацією та фінансовими кризами. Досліджено індикатори стабільності фінансового сектору України та особливості його макрорегулювання. Обґрунтовано науково-методичні підходи до реорганізації механізму державного регулювання фінансового посередництва в Україні.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/16589
ISBN: 978-966-926-011-6
Appears in Collections:Кафедра національної економіки та публічного управління

Files in This Item:

File Description SizeFormat
malyi_makroregul.pdf3,16 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback