Show simple item record

dc.contributor.authorФролова, Тетяна Олександрівна
dc.contributor.authorFrolova, Tetiana
dc.contributor.authorФролова, Татьяна Александровна
dc.contributor.authorГончар, Ігор Олегович
dc.contributor.authorGonchar, Igor
dc.date.accessioned2016-04-14T13:13:37Z
dc.date.available2016-04-14T13:13:37Z
dc.date.issued2015-10-01
dc.identifier.citationФролова Т. О. Міжнародна практика банкрутств та українські реалії за умов глобальної нестабільності / Т. О. Фролова, І. О. Гончар // Міжнародна економічна політика. – 2015. – № 2. – С. 110–125.uk
dc.identifier.citationFrolova T. Analysis of world’s trends of bankruptcy and Ukrainian realities as a recall to the global instability / T. Frolova, I. Gonchar // International Economic Policy. – 2015. – № 2. – С. 102–116.
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/16875
dc.description.abstractВ умовах підвищення нестабільності в світовій економіці, у статті проаналізовано загальні тенденції світового корпоративного ринку в контексті порушення справ про банкрутство. Описано галузі економіки, які є найуразливішими до фінансової нестабільності та висвітлено найбільші корпорації, які збанкрутували в 2014 році. Проаналізовано несприятливий фінансовий стан корпоративного ринку США в останні роки та загальні тенденції, які притаманні американській економіці в контексті наведеної теми. Розглянуто динаміки банкрутства українських підприємств і проаналізовано галузі економіки, які є найуразливішими до фінансової нестабільності. Описано найбільші підприємства, які збанкрутували в 2014 році. У статті згадано загальні причини банкрутства українських підприємств. Описано необхідність антикризового управління як на корпоративному, так і на державному рівнях з метою запобігання порушення справ про банкрутство та висвітлено загальні риси зарубіжних і вітчизняних систем державного регулювання банкрутства.uk
dc.description.abstractIn the terms of increasing instability in worlds economy, in the article were analyzed the general trends of the global corporate market in the context of bankruptcy fillings. Described the industries that are the most vulnerable to financial instability and highlighted the major corporations that went bankrupt in 2014. Analyzed the unfavorable financial condition of US corporate market in recent years and the general trends that are applicable in the American economy in the context of mentioned topic. Provided the parsing of bankruptcy dynamics of Ukrainian enterprises and analyzed the sectors of the economy, that are the most vulnerable to financial instability. Described the largest enterprises that went bankrupt in 2014. In the article mentioned the general reasons for bankruptcy of Ukrainian enterprises. Concluded the necessity of crisis management both: on corporate and national level in order to prevent bankruptcy fillings and highlighted general features of foreign and domestic systems of state bankruptcy regulation.
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectБанкрутствоuk
dc.subjectдинаміка банкрутстваuk
dc.subjectаналіз світового банкрутстваuk
dc.subjectбанкрутство американських корпораційuk
dc.subjectанкрутство українських підприємствuk
dc.subjectBankruptcy
dc.subjectdynamics of bankruptcy
dc.subjectanalysis of the global bankruptcy
dc.subjectbankruptcy of US corporations
dc.subjectbankruptcy of Ukrainian corporations
dc.titleМіжнародна практика банкрутств та українські реалії за умов глобальної нестабільностіuk
dc.title.alternativeAnalysis of world’s trends of bankruptcy and Ukrainian realities as a recall to the global instability
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc336.279:477uk


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record