Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University ISSN 2411-4383

Кафедра національної економіки та публічного управління

Кафедра національної економіки та публічного управління

 

Recent Submissions

 • Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Emelyanenko, Larysa; Емельяненко, Лариса Михайловна; Москвіна, Валерія Ігорівна; Moskvina, Valeriia I.; Москвина, Валерия Игоревна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-10)
 • Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara Fedorivna; Куценко, Тамара Фёдоровна; Мартінович, Павло Григорович; Martinovich, P. G.; Мартинович, Павел Григорьевич (Міжнародний гуманітарний університет, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2015)
  У статті розглядаються ключові економічні аспекти бюджетної безпеки України у контексті нової моделі зростання національної економіки «Україна-2020». Стратегія передбачає реалізацію 62 реформ та програм розвитку держави, ...
 • Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara Fedorivna; Куценко, Тамара Фёдоровна (Центр економічних досліджень та розвитку, 2015-07)
 • Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara Fedorivna; Куценко, Тамара Фёдоровна; Сабадош, Ганна Олександрівна; Sabadosh, Anna; Сабадош, Анна Александровна (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ "Редакція журналу "Економіка та держава"", 2018)
  статті розглядаються базові складові управління локальною економікою на "крихких" територіях в умовах конфлікту та започаткованих реформ в Україні з точки зору реалізації подальших кроків, завдяки яким можуть бути здійснені ...
 • Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Dariia; Котенок, Дария Михайловна (Інтернет-холдинг Олега Соскіна, 2014)
  У статті проаналізовано ступінь збалансованості відображення тріади цілей сталого розвитку у стратегічних документах різнорівневих систем національної економіки. Здійснено узагальнення методичних підходів до означення ...
 • Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Dariia; Котенок, Дария Михайловна (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2018-03)
 • Кульбачний, Сергій Володимирович; Kulbachnyj, Sergiy; Кульбачный, Сергей Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04-19)
 • Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Dariia; Котенок, Дария Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04-19)
 • Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Yemelianenko, Larysa; Емельяненко, Лариса Михайловна; Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia Viktirivna; Федирко, Наталия Викторовна; Москвіна, Валерія Ігорівна; Moskvina, Valeriia I.; Москвина, Валерия Игоревна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті представлено комплексний підхід до визначення критеріїв результативності, дієвості та ефективності системи соціального захисту населення. Доведено важливість індексу людського розвитку як первинного джерела ...
 • Сабадош, Ганна Олександрівна; Sabadosh, Ganna; Сабадош, Анна Александровна; Олівінська, Інна Валентинівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
 • Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara; Куценко, Тамара Фёдоровна; Сіренко, Яна Сергіївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
 • Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia; Федирко, Наталия Викторовна; Нестерова, Ірина Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
 • Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Dariia; Котенок, Дария Михайловна; Лютий, Ілля Анатолійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
 • Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Emelyanenko, Larysa; Емельяненко, Лариса Михайловна; Дзензелюк, Катерина Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
 • Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович; Власенко, Марина Миколаївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
 • Радіонова, Ірина Федорівна; Radionova, Iryna; Радионова, Ирина Фёдоровна; Мальковська, Юлія Борисівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
 • Radionova, Iryna; Радіонова, Ірина Федорівна; Радионова, Ирина Фёдоровна (Mykolas Romeris University, 2018)
  This article is devoted to the issue of macroeconomic models application. It makes an assumption regarding the practical utility of theoretical models with implemented rules for the national economy stabilization. Thus, ...
 • Єфремов, Дмитро Петрович; Efremov, Dmytro; Ефремов, Дмитрий Петрович (НИП ЧП «Технологический Центр», 2013)
  У структурі антикризової фіскальної політики предметно досліджувалися автоматичні стабілізатори, оцінювалася потужність їх впливу на відновлення економічної динаміки України. Здійснено кількісну оцінку величини автоматичних ...
 • Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович; Радіонова, Ірина Федорівна; Radionova, Iryna; Радионова, Ирина Фёдоровна; Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara Fedorivna; Куценко, Тамара Фёдоровна; Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia Viktirivna; Федирко, Наталия Викторовна; Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Усик, Вера Ивановна; Москалюк, Наталія Петрівна; Moskalyuk, Nataliya; Москалюк, Наталия Петровна; Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Emelyanenko, Larysa; Емельяненко, Лариса Михайловна; Жданов, Володимир Ігорович; Zdanov, Volodimir; Жданов, Владимир Игоревич; Костенок, Ярослава Олександрівна; Kostenok, Yaroslava; Костенок, Ярослава Александровна; Єфремов, Дмитро Петрович; Efremov, Dmytro; Ефремов, Дмитрий Петрович; Кульбачний, Сергій Володимирович; Kulbachnyj, Sergiy; Кульбачный, Сергей Владимирович; Волощенко, Вікторія Сергіївна; Voloschenko, Viktoria; Волощенко, Виктория Сергеевна; Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Dariia; Котенок, Дария Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У посібнику висвітлюються основи сучасної макроекономічної теорії. Посібник має оригінальну структуру з інноваційними рубриками: «Алгоритм-конспект», «Основні категорії та їх позначення», «Варта знати!», «Варто розглянути!», ...
 • Єфремов, Дмитро Петрович; Efremov, Dmytro; Ефремов, Дмитрий Петрович (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2013)
  У статті досліджується вплив економічної кризи на суспільний сектор економіки деяких країн світу, зокрема на його фінансову базу. На основі аналізу динаміки податкового навантаження та змін його структури охарактеризовано ...

View More