Випуск № 2 (26)

 

Recent Submissions

 • Цятковська, Олена Віталіївна; Tsyatkovska, Olena Vitaliivna; Цятковская, Елена Витальевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Ефективність здійснення розрахунків з працівниками банків та їх достовірне відображення у бухгалтерському обліку вимагає дослідження питання економічної сутності даних операцій. Вирішення даного завдання неможливе без ...
 • Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, Svitlana Vоlоdymyrivna; Свирко, Светлана Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті розглянуто питання підготовки та перепідготовки фахівців з бухгалтерського обліку, аналізу та контролю в секторі загального державного управління та сформовано підходи до її удосконалення. У контексті нововведень ...
 • Небильцова, Оксана Володимирівна; Nebyltsova, Oksana Volodymyivna; Небыльцова, Оксана Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Статтю присвячено дослідженню підходів щодо зміни параметрів класифікації фінансових інструментів, їх оцінки, а також причин і короткострокових і довгострокових наслідків для суб’єктів господарювання. Предмет статті обумовив ...
 • Лесняк, Володимир Олександрович; Lesniak, Volodymyr Oleksandrovych; Лесняк, Владимир Александрович; Поплюйко, Андрій Миколайович; Poplyuiko, Andrii Mikolayovich; Поплюйко, Андрей Николаевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті визначено сутність внутрішнього аудиту операцій з використання й утримання основних засобів на машинобудівних підприємствах, його мету, напрями і завдання з постійною актуалізацією та спрямованістю на ризики. ...
 • Ларікова, Тетяна Віталіївна; Larikova, Tetiana Vitaliyiivna; Ларикова, Татьяна Витальевна; Шилко, Ірина Сергіївна; Shilko, Irina Sergeevna; Шилко, Ирина Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті досліджено основні положення формування первинної організації бухгалтерського обліку, обґрунтовано необхідність у формуванні окремого Положення про організацію бухгалтерського обліку в бюджетних установах, зміст ...
 • Кондратюк, Ірина Олександрівна; Kondratiuk, Iryna Oleksandrivna; Кондратюк, Ирина Александровна; Лондаренко, Олена Олександрівна; Londarenko, Olena Oleksandrivna; Лондаренко, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Дане дослідження має на меті встановити місце, роль, визначити завдання та функції оперативного обліку як складової управлінського обліку бюджетних установ, та спрямоване на вирішення завдань із розкриття сутності, ролі ...
 • Грицак, Неля Юріївна; Gritsak, Nelia Yurivna; Грицак, Неля Юриевна; Мельничук, Світлана Георгіївна; Melnichuk, Svetlana Georgivna; Мельничук, СветланаГеоргиевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті розглянуто оновлені позиції бухгалтерського обліку в бюджетних установах України, визначено ступінь виконання запланових заходів та проведено оцінку відхилень від плану. Розглянуто базові вихідні позиції, що ...
 • Безверхий, Костянтин Вікторович; Bezverhiy, Kostyantyn; Безверхий, Константин Викторович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Розглянуто питання парадигмального розвитку звітності в Україні. Метою дослідження є розкриття парадигмального розвитку звітності в Україні. Для досягнення поставленої мети в дослідженні запропоновано вирішити такі завдання: ...
 • Сущенко, Олександр Миколайович; Sushchenko, Oleksandr Mykolayovich; Сущенко, Александр Николаевич; Пислиця, Анна Віталіївна; Pyslytsya, Anna Vitaliivna; Пислица, Анна Витальевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Метою даної статті є дослідження австралійського досвіду взаємодії фіскальних органів з великими платниками податків і визначення можливості його імплементації в Україні. Було використано емпіричний, аналітичний і графічний ...
 • Логвінов, Павло Вадимович; Logvinov, Pavlo Vadymovych; Логвинов, Павел Вадимович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті розкрито практичні аспекти механізмів збалансування місцевих бюджетів, що виникають у вигляді бюджетних розривів вертикального та горизонтального рівня, шляхом використання трансфертної політики та інших інструментів, ...
 • Кікоть, Олександр Юрійович; Kikot, Oleksandr Yuriyovych; Кикоть, Александр Юрьевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті детально розглянуто особливості використання аукціонів в якості механізму реалізації та ціноутворення на ринку цінних паперів. Особлива увага приділена визначенню таких понять як механізм ціноутворення та механізм ...
 • Бенч, Лілія Ярославівна; Bench, Liliya Yaroslavivna; Бенч, Лилия Ярославовна; Бец, Олександр Ілліч; Bets, Oleksandr Illich; Бец, Александр Ильич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Стаття присвячена дослідженню державного боргу в контексті монетарної складової макрофінансової стабілізації. Розглянуто погляди вчених щодо взаємозв’язку монетарної, фіскальної та боргової політики в контексті проблем ...
 • Баранов, Андрій Леонідович; Baranov, Andrii Leonidovych; Баранов, Андрей Леонидович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті розглянуто еволюційний розвиток категорії «вартість» у працях науковців та економістів різних шкіл протягом існування економічної науки. Для якіснішого осмислення цих теорій запропоновано їх класифікувати. Авторський ...
 • Полєжаєва, Світлана Михайлівна; Poliezhaieva, Svitlana Mykhailivna; Полежаева, Светлана Михайловна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Завданням наукового дослідження є обґрунтування теоретичних та практичних засад функціонування споживчого кредиту, визначення його необхідності, вивчення різновидів страхування споживчого кредиту та доведення ролі страхування ...