DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет управлiння персоналом, соціології та психології >
Кафедра педагогіки та психології >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/17530

Название: Шляхи формування продуктивного індивідуального стилю професійного спілкування у майбутніх викладачів
Авторы: Дубовик (Оганесян), Світлана Миколаївна
Dubovik, Svitlana Mykhailivna
Дубовик, Светлана Николаевна
Submit Date: 2016-05-16T06:38:23Z
Issue Date: Nov-2002
Издатель: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Библиографическое описание: Оганесян С. М. Шляхи формування продуктивного індивідуального стилю професійного спілкування у майбутніх викладачів / С. М. Оганесян // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу ; редкол.: В. О. Зайчук (голов. ред.) [та ін.] – Київ : ЗАТ «НІЧЛАВА», 2003. – Спец. вип.: Проблеми безперервної освіти в сучаснмх умовах соціально-економічноrо розвитку України : матеріали наук.-практ. конф., 14–15 листоп. 2002 р. / відпов. за вип. Д. І. Дзвінчук. – Ч. ІІ. – С. 70–75.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/17530
Appears in Collections:Кафедра педагогіки та психології

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Dubovik_70-75.pdf2,92 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback