DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет управлiння персоналом, соціології та психології >
Кафедра педагогіки та психології >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/17533

Название: Аналіз теоретичних підходів до професійної підготовки майбутніх викладачів економіки у вищих навчальних закладах
Авторы: Дубовик (Оганесян), Світлана Миколаївна
Dubovik, Svitlana Mykhailivna
Дубовик, Светлана Николаевна
Ключевые слова: професійна підготовка
підвищення кваліфікації
психолого-педагогічна компетентність
професійна адаптація викладачів економіки
принципи психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів економіки
формування готовності майбутніх економістів до викладацької діяльності, зокрема до педагогічного спілкування
формування професійннх педагогічних, зокрема комунікативних умінь, продуктивного стилю педагогічного спілкування, творчого педагогічного потенціалу
особистісно-професійний розвиток майбутніх викладачів eкoнoміки
professional training
increasing professional skills
psycho-pedagogical competence of teachers professional adaptation of the economy
principles of psycho-pedagogical training of future teachers of economy
formation of future economists to teaching, including the teaching of communication
profesiynnh pedagogical formation, including communication skills, productive pedagogical communication style, creative educational potential
personal and professional development of future teachers ekonomiky
профессиональная подготовка
повышение квалификации
психолого-педагогическая компетентность
профессиональная адаптация преподавателей экономики
принципы психолого-педагогической подготовки будущих преподавателей экономики
формирование готовности будущих экономистов к преподавательской деятельности, в частности к педагогическому общению
формирование професийннх педагогических, в том числе, коммуникативных умений, продуктивного стиля педагогического общения, творческого педагогического потенциала
личностно-профессиональное развитие будущих преподавателей экoнoмики
Submit Date: 2016-05-16T08:18:00Z
Issue Date: 2015
Издатель: Київ : Гнозис
Библиографическое описание: Дубовик С. М. Аналіз теоретичних підходів до професійної підготовки майбутніх викладачів економіки у вищих навчальних закладах / С. М. Дубовик // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» ; редкол.: В. Г. Кремень [та ін.]. – Київ : Гнозис, 2015. – Темат. вип.: Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання. – Вип. 35, дод. 2, т. IІ (14). – С. 297–305.
Краткий осмотр (реферат): У статті розглянуто наукові дослідження різних аспектів професійної підготовки майбутніх викладачів економіки.
The article describes research of different aspects of professional training of future economics teachers.
В статье рассмотрены научные исследования различных аспектов профессиональной подготовки будущих преподавателей экономики.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/17533
ISSN: 978-966-2760-14-9 (6)
Appears in Collections:Кафедра педагогіки та психології

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Dubovik_297-305.pdf3,65 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback