DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Інститут інформаційних технологій в економіці >
Кафедра статистики >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/17725

Название: Міждисциплінарне навчання як засіб реалізації принципів студентоцентризму
Авторы: Сіренко, Катерина Вікторівна
Сиренко, Екатерина Викторовна
Submit Date: 2016-05-24T10:26:57Z
Issue Date: Mar-2016
Издатель: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Сіренко К. В. Міждисциплінарне навчання як засіб реалізації принципів студентоцентризму / К. В. Сіренко // Студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти в економічному університеті : зб. матеріалів Всеукр. наук.-метод. конф. за міжнар. участю, (Київ, 2–3 берез. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: А. М. Колот, Т. В. Гуть. – Київ : КНЕУ, 2016. – С. 124.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/17725
ISSN: 978-966-926-089-5
Appears in Collections:Кафедра статистики

Files in This Item:

File Description SizeFormat
124.pdf196,73 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback