Кафедра стратегії бізнесу

 

Recent Submissions

 • Кубарева, Ірина Володимирівна; Kubareva, Iryna; Кубарева, Ирина Владимировна (Харківський національний економічний університет, 2014)
  Метою статті є обґрунтування механізму забезпечення інвестиційної привабливості підприємства. На основі аналізу наукових праць з питань механізму управління певним напрямом діяльності підприємства та досліджень автора у ...
 • Голіонко, Наталія Григорівна; Golionko, Nataliia; Голионко, Наталия Григорьевна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019)
  У статті розглянуті поширені проблеми цифрового підприємництва, особливо на етапі трансформаційних змін компанії у процесі цифровізації бізнес-процесів. Проаналізовано результати дослідження цифрової трансформації ...
 • Голіонко, Наталія Григорівна; Golionko, Nataliia; Голионко, Наталия Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04-19)
 • Гребешков, Олексій Миколайович; Grebeshkov, Oleksii; Гребешков, Алексей Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-05)
 • Голіонко, Наталія Григорівна; Golionko, Nataliia; Голионко, Наталия Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-05)
 • Прохорова, Єлєна Вікторівна; Prokhorova, Yeliena; Прохорова, Елена Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-05)
 • Іванова, Алла Сергіївна; Ivanova, Alla; Иванова, Алла Сергеевна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2014)
  У статті досліджено сучасні підходи до аналізу структури галузевої конкуренції та встановлено, що визначенню міри впливу технологічного фактора на інтенсивність суперництва приділяється недостатньо уваги. Між тим, в умовах ...
 • Голіонко, Наталія Григорівна; Golionko, Natalya; Голионко, Наталия Григорьевна (ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», 2013)
  У статті проаналізовано еволюцію вітчизняної моделі електронного бізнесу, визначені основні ускладнення та перспективи його становлення. Зазначено, що експоненціальний розвиток електронного ринку – є головною особливістю ...
 • Голіонко, Наталія Григорівна; Golionko, Natalya; Голионко, Наталия Григорьевна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013)
  У статті проаналізовано стан розвитку електронної комерції у світі та в Україні в цілому і у фармацевтичній галузі зокрема. Визначені сприятливі та стримуючі тенденції у розвитку електронної комерції лікарських засобів в ...
 • Гребешков, Олексій Миколайович; Grebeshkov, Oleksii; Гребешков, Алексей Николаевич (Хмельницький національний університет, 2009)
  В статті наведено порівняльні оцінки інформаційних потреб вітчизняних та зарубіжних підприємств. Запропоновано авторський погляд на проблематику інформаційного забезпечення довгострокової діяльності вітчизняних підприємств. ...
 • Grebeshkov, Oleksii; Гребешков, Олексій Миколайович; Гребешков, Алексей Николаевич (Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2016)
  The article examines Ukrainian and Western European companies’ operation in the context of their information needs and Business Intelligence (BI) practices. Author defines and analyses current BI trends and the practice ...
 • Батенко, Людмила Павлівна; Batenko, Liudmyla; Батенко, Людмила Павловна; Лєзіна, Анастасія Володимирівна; Liezina, Anastasiia; Лезина, Анастасия Владимировна (Sulkhan-Saba Orbeliani teaching university, 2018-02-23)
 • Іванова, Алла Сергіївна; Ivanova, Alla; Иванова, Алла Сергеевна; Коротченко, Алла Петрівна; Korotchenko, Alla; Коротченко, Алла Петровна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017)
  У статті розглядається проблема визначення та побудови моделей для оцінки конкурентоспроможності діяльності наукомістких виробництв в умовах інноваційної економіки. Для вирішення проблеми пропонується використання методики ...
 • Ліщинська, Вікторія Валеріївна; Lіshchynska, Victoria; Лищинская, Виктория Валерьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Статтю присвячено проблемі вибору базової конкурентної стратегії підприємства. Запропоновано методичний підхід до вибору конкурентної стратегії підприємства, що передбачає формування гібридних генеричних стратегій, який ...
 • Смолін, Ігор Валентинович; Smolin, Ihor V.; Смолин, Игорь Валентинович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Визначено суть конкурентного позиціонування та його види, ідентифіковано об’єкти конкурентного позиціонування, що обумовило необхідність виокремлення понять споживчого і поведінкового позиціонування підприємства. З’ясовано ...
 • Серобян, Арпіне Мікаелівна; Serobian, Arpine; Серобян, Арпине Микаеловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Стаття присвячена аналізу теоретичних аспектів поняття стратегічних ресурсів у системі стратегічного управління, зокрема вертикально-інтегрованих структур. З’ясовано сутність вертикальної інтеграції у сучасних умовах ...
 • Верба, Вероніка Анатоліївна; Verba, Veronika; Верба, Вероника Анатольевна (Херсонський державний університет, 2013)
  У статті узагальнено принципи та дослідницькі підходи щодо організаційного структурування консалтингових компаній, обґрунтувано доцільність використання процесного підходу при організаційному проектуванні консалтингової ...
 • Верба, Вероніка Анатоліївна; Verba, Veronika; Верба, Вероника Анатольевна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2013)
  У статті представлено авторське бачення методологічних принципів оцінювання управлінського консультування в знаннєвій економіці. Мета статті полягає в обґрунтуванні авторської позиції щодо принципів і методичних положень ...
 • Верба, Вероніка Анатоліївна; Verba, Veronika; Верба, Вероника Анатольевна; Тищенко, Олександр Олександрович; Tyshchenko, Oleksandr; Тищенко, Александр Александрович (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2014)
  У статті подано авторське бачення сутності клієнтського капіталу та його впливу на вартість підприємства. Мета статті полягає в обґрунтуванні ролі клієнтського капіталу у процесі капіталізації підприємства за допомогою ...
 • Верба, Вероніка Анатоліївна; Verba, Veronika; Верба, Вероника Анатольевна; Ліщинська, Вікторія Валеріївна; Lishchynska, Victoria; Лещинская, Виктория Валерьевна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2014)
  Метою статті є дослідження методичних аспектів оптимізації продуктового портфеля підприємств хлібопекарської промисловості, як чинника економічної ефективності їх діяльності. У статті уточнено сутність понять «товарний ...

View More