DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет управлiння персоналом, соціології та психології >
Кафедра управління персоналом та економіки праці >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/18216

Название: Вплив соціальної відповідальності на рівень конкурентоспроможності підприємств
Авторы: Данилевич, Наталія Станіславівна
Данилевич, Наталия Станиславовна
Submit Date: 2016-06-06T07:37:12Z
Issue Date: Mar-2016
Издатель: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Данилевич Н. С. Вплив соціальної відповідальності на рівень конкурентоспроможності підприємств / Н. С. Данилевич // Студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти в економічному університеті : зб. матеріалів Всеукр. наук.-метод. конф. за міжнар. участю, (Київ, 2–3 берез. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: А. М. Колот, Т. В. Гуть. – Київ : КНЕУ, 2016. – С. 386–387.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/18216
ISSN: 978-966-926-089-5
Appears in Collections:Кафедра управління персоналом та економіки праці

Files in This Item:

File Description SizeFormat
386-387.pdf271,75 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback