DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет міжнародної економіки і менеджменту (МеіМ) >
Кафедра іноземних мов і міжкультурної комунікації >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/18547

Название: Комплексний підхід до навчання іноземної мови у вищій школі
Авторы: Шпильківська, Лариса Степанівна
Шпильковская, Лариса Степановна
Ключевые слова: сучасні навчальні технології
ситуативна обумовленість
рольові ігри
активізація навчального процесу
уміння вчитися самостійно
modern educational technologies
situational determination
role play
fostering of educational process
self-study skills
Submit Date: 2016-06-14T11:23:29Z
Issue Date: 15-Mar-2016
Издатель: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Шпильківська Л. С. Комплексний підхід до навчання іноземної мови у вищій школі / Л. С. Шпильківська // Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ (15 берез. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: І. А. Колеснікова (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2016. – С. 219–222.
Краткий осмотр (реферат): У статті мова йде про комплексний підхід до навчання іноземної мови у вищій школі, який включає практичні заняття, індивідуальні консультації, самостійну роботу студентів. Акцентовано, що сьогодні університет повинен сформувати творчого, конкурентоспроможного фахівця, здатного працювати в умовах ринкової економіки.
The author describes the complex approach to foreign language teaching. The emphasis is put on the practical classes, individual teaching and self-education. It is stressed that the main task of modern university is to prepare competitive specialists.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/18547
ISSN: 978-966-956-090-1
Appears in Collections:Кафедра іноземних мов і міжкультурної комунікації

Files in This Item:

File Description SizeFormat
219-222.pdf420,22 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback