Випуск

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Єранкін, Олександр Олександрович; Еранкин, Александр Александрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Стаття присвячена аналізу результатів процесів капіталізації аграрного бізнесу в Україні. Встановлено логічний взаємозв’язок зазначених процесів із процесами еволюції економічних і маркетингових процесів в АПК України. ...
 • Коляда, Юрій Васильович; Kolyada, Yuriy; Коляда, Юрий Васильевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Розглянуті більш загальні, ніж відомі в літературі, математичні моделі (ММ) динаміки неформальної економічної популяції. На підґрунті їх аналізу описано сценарії розвитку подій.
 • Кіляр, Олександра Романівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Розглянуто погляди науковців та основні методичні засади щодо проведення економічного аналізу операцій з давальницькою сировиною. Охарактеризовано розподіл аналітичної роботи на підприємстві шляхом виокремлення різних ...
 • Ізмайлов, Я. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Розкрито сутність і умови визнання в бухгалтерському обліку капітальних інвестицій екологічного спрямування. Запропоновано методику обліку капітальних інвестицій на природоохоронні цілі через формування й використання фонду ...
 • Осмятченко, Володимир Олександрович; Осмятченко, Владимир Александрович; Шевчук, В. Є. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  В статті розглянуто поняття документу та документообігу, а також досліджено як змінюється елемент методу бухгалтерського обліку Документація у комп’ютерній бухгалтерії. Визначено місце трансформації елементу методу ...
 • Свірко, Світлана Володимирівна; Свирко, Светлана Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Стаття присвячена розгляду питання формування в системі обліку виконання кошторису науково-обґрунтованої складової за напрямом обліку витрат. У результаті проведеного автором дослідження здійснено подальше опрацювання ...
 • Шайкан, Андрій Валерійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У сучасних умовах, що склалися, для управління витратами необхідна економічна і фінансова інформація, яка відповідала б вимогам керівництва підприємства і була придатна для оперативного управління і аналізу.
 • Труш, Є. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  В даній статті розкрито питання застосування інтелектуальних СППР у банківській справі. Висвітлено, що в банках при створенні та розробці інформаційних систем виокремлюють два класи систем, а відповідно і два класи задач: ...
 • Черненко, А. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У статті розглянуто узагальнену схему аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, проаналізовано основні моделі аналізу фінансово-господарської діяльності та зроблені висновки щодо можливості застосування ...
 • Сєдих, О. Є. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У статті розкривається зміст банківського продукту, відображається взаємозв’язок між економічними категоріями «банківський продукт», «банківська послуга» та «банківська операція», розглядаються особливості і склад банківського ...
 • Кузьмінська, Ольга Едуардівна; Кузьминская, Ольга Эдуардовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У статті освітлені питання законодавчого регулювання процесів формування банківських об’єднань в Україні, проведений аналіз динаміки довгострокових інвестицій банків в асоційовані і дочірні компанії, а також аналіз ...
 • Столярчук, Ярослава Михайлівна; Столярчук, Ярослава Михайловна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У статті з’ясовано сутність технологічного розриву країн світового господарства та розкрито сучасні форми його прояву. Доведено, що формування постіндустріальної моделі глобального економічного розвитку поряд з істотним ...
 • Петрашко, Людмила Петрівна; Petrashko, Lyudmyla; Петрашко, Людмила Петровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Розглянуті актуальні питанні крос-культурного впливу на формування інноваційної культури компаній у сучасних інтеграційних процесах глобального світу. Крос-культурний контекст передбачає різні сприйняття джерел інновації, ...
 • Вергуненко, М. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  В статті проведено дослідження основних факторів, що впливають на рівень трансакційних витрат на макроекономічному рівні. Обґрунтовано методичні підходи щодо виміру трансакційних витрат на макрорівні, розроблено ...
 • Микитюк, З. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У статті розкриваються шляхи ефективного задоволення інноваційних потреб користувачів науково-технічної продукції та послуг шляхом науково-технологічного співробітництва, яке вимагає співпраці, починаючи з використання ...
 • Силантьєв, Сергій Олексійович; Силантьев, Сергей Алексеевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У представленій статті приведено аналіз сучасних напрямів трансформації секторів економіки за останні 50 років з використанням глобальних індустріальних стандартів класифікації. У якості критерію аналізу використовується ...
 • Яценко, А. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У статті висвітлюються теоретичні питання регулювання інноваційно-інвестиційною діяльністю. Розглядається сутність основних методів регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності.
 • Коротенко, С. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  В статті розглянуті теоретичні та практичні аспекти ринкової оцінки вартості компанії на засадах маркетингу.
 • Козарезенко, Людмила Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  В статті проаналізовано функціональний зв’язок між соціальною та економічною ефективністю освітньої сфери. Обґрунтовано необхідність поєднання показників соціальної та економічної ефективності у зв’язку з їх взаємозалежністю ...
 • Бараник, Зоя Павлівна; Бараник, Зоя Павловна; Пєтухова, Олена Анатоліївна; Петухова, Елена Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  В статті представлено результати проведеного статистичного аналізу структури економічно активного населення, зайнятих, безробітних, економічно неактивного населення в Україні з позиції гендерного підходу.

View More