Browsing Випуск by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Дзюбенко, Любов Миколаївна; Dzubenko, Lubov (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Розглянуто еволюцію теорій прибутковості підприємств за останні п’ять століть у розрізі періодів та суб’єктно - об’єктного підходу. Розкрито їх роль і значення для сучасного інноваційно - інвестиційного розвитку підприємств ...
 • Петрашко, Людмила Петрівна; Petrashko, Lyudmyla; Петрашко, Людмила Петровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Розглянуті актуальні питанні крос-культурного впливу на формування інноваційної культури компаній у сучасних інтеграційних процесах глобального світу. Крос-культурний контекст передбачає різні сприйняття джерел інновації, ...
 • Вергуненко, М. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  В статті проведено дослідження основних факторів, що впливають на рівень трансакційних витрат на макроекономічному рівні. Обґрунтовано методичні підходи щодо виміру трансакційних витрат на макрорівні, розроблено ...
 • Столярчук, Ярослава Михайлівна; Столярчук, Ярослава Михайловна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У статті з’ясовано сутність технологічного розриву країн світового господарства та розкрито сучасні форми його прояву. Доведено, що формування постіндустріальної моделі глобального економічного розвитку поряд з істотним ...
 • Микитюк, З. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У статті розкриваються шляхи ефективного задоволення інноваційних потреб користувачів науково-технічної продукції та послуг шляхом науково-технологічного співробітництва, яке вимагає співпраці, починаючи з використання ...
 • Гушко, С. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Величезне значення для забезпечення ефективної діяльності промислового підприємства відіграє оптимальна організаційно-управлінська структура, що поєднує та оптимізує існуючі бізнес-процеси. Дана умова завжди була необхідною ...
 • Непша, Павло Вікторович; Непша, Павел Викторович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Дослідженням розвитку маркетингових каналів побутової техніки в Україні присвячено відносно небагато наукових праць, що передовсім зумовлено непрозорістю ринку побутової техніки та електроніки. Однак добре відомо, що в ...
 • Коротенко, С. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  В статті розглянуті теоретичні та практичні аспекти ринкової оцінки вартості компанії на засадах маркетингу.
 • Савощенко, Анатолій Семенович; Савощенко, Анатолий Семёнович; Танасійчук, Олена Миколаївна; Танасийчук, Елена Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Обґрунтовано сучасні підходи до маркетингового планування діяльності підприємств з переробки с/г продукції. Визначено етапи розробки маркетингового плану на вітчизняних переробних підприємствах. Розглянуто особливості ...
 • Ремезь, Юлія Борисівна; Ремез, Юлия Борисовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  В статті розглянуто основні засади та передумови виникнення інтегрованих маркетингових комунікацій. Проаналізовано особливості і проблеми розвитку інтегрованих маркетингових комунікацій. Охарактеризовані визначення та ...
 • Голіцин, Андрій Миколайович; Голицын, Андрей Николаевич; Тітова, Ніна Вікторівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У статті розглядаються проблеми створення та функціонування маркетингових підрозділів підприємства в сучасних умовах господарювання та пропонуються шляхи його удосконалення.
 • Шафалюк, Олександр Казимирович; Шафалюк, Александр Казимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  В роботі опрацьовано методологію визначення предмету маркетингу на рівні загальних законів розвитку споживання у цілісній життєдіяльності людини, з урахуванням найбільш важливих критеріїв істиності історичних реконструкцій, ...
 • Ігнатенко, А. В.; Кабанов, В. Г. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Дана стаття присвячена покращенню якості управління ризиками при інвестуванні. Розглянуті такі поняття, як вартість ризику та ступінь ризику, а також усі види інвестиційного ризику. Висвітлено основні елементи та методи ...
 • Щегель, Світлана Миколаївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Стаття присвячена актуальній проблемі, оскільки фармацевтична галузь у світі є однією з найбільш наукоємних і вносить чималий вклад у забезпечення інноваційного розвитку провідних країн. Україна володіє потужнім потенціалом ...
 • Силантьєв, Сергій Олексійович; Силантьев, Сергей Алексеевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У представленій статті приведено аналіз сучасних напрямів трансформації секторів економіки за останні 50 років з використанням глобальних індустріальних стандартів класифікації. У якості критерію аналізу використовується ...
 • Яценко, А. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У статті висвітлюються теоретичні питання регулювання інноваційно-інвестиційною діяльністю. Розглядається сутність основних методів регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності.
 • Матусевич, К. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  В статті розглядаються джерела та механізм суперечностей у відтворенні сучасного постіндустріального суспільства, що пов’язані із розбіжностями між номінальним уявленням про мету і пріоритети економічного розвитку і ...
 • Сєдих, О. Є. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У статті розкривається зміст банківського продукту, відображається взаємозв’язок між економічними категоріями «банківський продукт», «банківська послуга» та «банківська операція», розглядаються особливості і склад банківського ...
 • Кремень, В. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У статті розглянуто проблемні питання функціонування та розвитку ринку консалтингових послуг в Україні. Проаналізовано рівень споживання консалтингових послуг та конкуренції у цій сфері в різних країнах, а також особливості ...
 • Шайкан, Андрій Валерійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У сучасних умовах, що склалися, для управління витратами необхідна економічна і фінансова інформація, яка відповідала б вимогам керівництва підприємства і була придатна для оперативного управління і аналізу.

Search DSpace


Browse

My Account