Browsing Випуск by Title

Sort by: Order: Results:

 • Фурман, Василь Миколайович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Аналізуються основні тенденції розвитку українського та світового страхових ринків. Визначено місце страхового ринку України у світовому страховому ринку.
 • Рябова, Тетяна Анатоліївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У статті проаналізовано ринок сухих молокопродуктів, стан та перспективи розвитку молокопереробного бізнесу в Україні. Розглянуто можливості більш глибокого проникнення відчизняних підприємств-виробників сухих молокопродуктів ...
 • Матусевич, К. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  В статті розглядаються джерела та механізм суперечностей у відтворенні сучасного постіндустріального суспільства, що пов’язані із розбіжностями між номінальним уявленням про мету і пріоритети економічного розвитку і ...
 • Гордєєва, Тамара Федорівна; Гордеева, Тамара Фёдоровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  В статті розглянуто маркетингову діяльність малого підприємства як комплекс маркетингових засобів впливу на різні цільові групи (споживачів, партнерів по бізнесу, можливих кредиторів і інвесторів тощо) в умовах глобалізації.
 • Сєдих, О. Є. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У статті розкривається зміст банківського продукту, відображається взаємозв’язок між економічними категоріями «банківський продукт», «банківська послуга» та «банківська операція», розглядаються особливості і склад банківського ...
 • Свірко, Світлана Володимирівна; Свирко, Светлана Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Стаття присвячена розгляду питання формування в системі обліку виконання кошторису науково-обґрунтованої складової за напрямом обліку витрат. У результаті проведеного автором дослідження здійснено подальше опрацювання ...
 • Зайцев, Юрій Кузьмич; Буряк, О. В.; Zaytsev, Yuriy; Buryak, O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У статті аналізуються деякі причини, чинники та форми прояву суперечностей у системі цілеполагання при визначенні стратегічних завдань економічної та, зокрема, бюджетної і соціальної політики, розв’язання яких сприяло би ...
 • Іваннікова, М. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У статті розкрито зміст конкурентних переваг підприємства, їх сутність у сучасному розвитку підприємств України за умов трансформаційної економіки. Наведено класифікацію конкурентних переваг, за якою визначаються найсуттєвіші ...
 • Шайкан, Андрій Валерійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У сучасних умовах, що склалися, для управління витратами необхідна економічна і фінансова інформація, яка відповідала б вимогам керівництва підприємства і була придатна для оперативного управління і аналізу.
 • Ольшевська, Ірина Петрівна; Ольшевская, Ирина Петровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У статті розглядаються деякі аспекти соціально-економічного стану ринку праці України, рівня його конкурентоспроможності, впливу міграційних процесів на якість людського ресурсу України.
 • Непша, Павло Вікторович; Непша, Павел Викторович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Дослідженням розвитку маркетингових каналів побутової техніки в Україні присвячено відносно небагато наукових праць, що передовсім зумовлено непрозорістю ринку побутової техніки та електроніки. Однак добре відомо, що в ...
 • Бараник, Зоя Павлівна; Бараник, Зоя Павловна; Пєтухова, Олена Анатоліївна; Петухова, Елена Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  В статті представлено результати проведеного статистичного аналізу структури економічно активного населення, зайнятих, безробітних, економічно неактивного населення в Україні з позиції гендерного підходу.
 • Столярчук, Ярослава Михайлівна; Столярчук, Ярослава Михайловна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  На основі кількісних та якісних параметрів оцінено рівень соціальної поляризації країн світу за умов глобалізації. Доведено неоднозначний та суперечливий вплив глобалізаційних процесів на соціальну сферу, що вимагає розробки ...
 • Бугай, Надія Олександрівна; Бугай, Надежда Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Стаття присвячена виникненню дебіторської заборгованості при системі безготівкових розрахунків та її вплив на господарську діяльність підприємства. Дебіторська заборгованість як сума боргу, що належить підприємству від ...
 • Труш, Є. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  В даній статті розкрито питання застосування інтелектуальних СППР у банківській справі. Висвітлено, що в банках при створенні та розробці інформаційних систем виокремлюють два класи систем, а відповідно і два класи задач: ...
 • Мельник, Олексій Михайлович; Мельник, Алексей Михайлович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У статті розглядаються проблеми відповідності існуючих теоретичних поглядів на довгострокову динаміку грошової маси реальному стану справ у грошово-кредитній сфері Франції протягом 1950—2005 рр.
 • Антонюк, Катерина Іванівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Досліджено особливості споживчої оцінки морозива. Розглянуто основні підходи до визначення критеріїв оцінки. Проаналізовано оцінку продукції за різними моделями. Побудовано багаторівневу модель товару та карту позиціонування ...
 • Діброва, Тетяна Георгіївна; Лебеденко, М. С. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Дана стаття розкриває особливості світового та вітчизняного ринку друкованих періодичних ЗМІ, тенденції їх розвитку та привабливість для українських видань електронного ведення бізнесу в середовищі Інтернет. В матеріалах ...
 • Дзюбенко, Любов Миколаївна; Dzubenko, Lubov (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Розглянуто еволюцію теорій прибутковості підприємств за останні п’ять століть у розрізі періодів та суб’єктно - об’єктного підходу. Розкрито їх роль і значення для сучасного інноваційно - інвестиційного розвитку підприємств ...
 • Ремезь, Юлія Борисівна; Ремез, Юлия Борисовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  В статті розглянуто основні засади та передумови виникнення інтегрованих маркетингових комунікацій. Проаналізовано особливості і проблеми розвитку інтегрованих маркетингових комунікацій. Охарактеризовані визначення та ...

Search DSpace


Browse

My Account