Browsing № 19 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Матусевич, К. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  В статті розглядаються джерела та механізм суперечностей у відтворенні сучасного постіндустріального суспільства, що пов’язані із розбіжностями між номінальним уявленням про мету і пріоритети економічного розвитку і ...
 • Сєдих, О. Є. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У статті розкривається зміст банківського продукту, відображається взаємозв’язок між економічними категоріями «банківський продукт», «банківська послуга» та «банківська операція», розглядаються особливості і склад банківського ...
 • Свірко, Світлана Володимирівна; Свирко, Светлана Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Стаття присвячена розгляду питання формування в системі обліку виконання кошторису науково-обґрунтованої складової за напрямом обліку витрат. У результаті проведеного автором дослідження здійснено подальше опрацювання ...
 • Шайкан, Андрій Валерійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У сучасних умовах, що склалися, для управління витратами необхідна економічна і фінансова інформація, яка відповідала б вимогам керівництва підприємства і була придатна для оперативного управління і аналізу.
 • Непша, Павло Вікторович; Непша, Павел Викторович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Дослідженням розвитку маркетингових каналів побутової техніки в Україні присвячено відносно небагато наукових праць, що передовсім зумовлено непрозорістю ринку побутової техніки та електроніки. Однак добре відомо, що в ...
 • Бараник, Зоя Павлівна; Бараник, Зоя Павловна; Пєтухова, Олена Анатоліївна; Петухова, Елена Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  В статті представлено результати проведеного статистичного аналізу структури економічно активного населення, зайнятих, безробітних, економічно неактивного населення в Україні з позиції гендерного підходу.
 • Труш, Є. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  В даній статті розкрито питання застосування інтелектуальних СППР у банківській справі. Висвітлено, що в банках при створенні та розробці інформаційних систем виокремлюють два класи систем, а відповідно і два класи задач: ...
 • Ремезь, Юлія Борисівна; Ремез, Юлия Борисовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  В статті розглянуто основні засади та передумови виникнення інтегрованих маркетингових комунікацій. Проаналізовано особливості і проблеми розвитку інтегрованих маркетингових комунікацій. Охарактеризовані визначення та ...
 • Рєпіна, Інна Миколаївна; Репина, Инна Николаевна; Коваленко, Антон Дмитрович; Коваленко, Антон Дмитриевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Стаття присвячена огляду концептуальних підходів до управління вартістю підприємства та факторів впливу на неї. Наведено результати аналізу принципів управління вартістю. Обґрунтовано формування системи показників для ...
 • Петрашко, Людмила Петрівна; Petrashko, Lyudmyla; Петрашко, Людмила Петровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Розглянуті актуальні питанні крос-культурного впливу на формування інноваційної культури компаній у сучасних інтеграційних процесах глобального світу. Крос-культурний контекст передбачає різні сприйняття джерел інновації, ...
 • Савощенко, Анатолій Семенович; Савощенко, Анатолий Семёнович; Танасійчук, Олена Миколаївна; Танасийчук, Елена Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Обґрунтовано сучасні підходи до маркетингового планування діяльності підприємств з переробки с/г продукції. Визначено етапи розробки маркетингового плану на вітчизняних переробних підприємствах. Розглянуто особливості ...
 • Яценко, А. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У статті висвітлюються теоретичні питання регулювання інноваційно-інвестиційною діяльністю. Розглядається сутність основних методів регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності.
 • Вергуненко, М. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  В статті проведено дослідження основних факторів, що впливають на рівень трансакційних витрат на макроекономічному рівні. Обґрунтовано методичні підходи щодо виміру трансакційних витрат на макрорівні, розроблено ...
 • Силантьєв, Сергій Олексійович; Силантьев, Сергей Алексеевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У представленій статті приведено аналіз сучасних напрямів трансформації секторів економіки за останні 50 років з використанням глобальних індустріальних стандартів класифікації. У якості критерію аналізу використовується ...
 • Микитюк, З. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У статті розкриваються шляхи ефективного задоволення інноваційних потреб користувачів науково-технічної продукції та послуг шляхом науково-технологічного співробітництва, яке вимагає співпраці, починаючи з використання ...
 • Коротенко, С. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  В статті розглянуті теоретичні та практичні аспекти ринкової оцінки вартості компанії на засадах маркетингу.
 • Герасименко, Оксана Олександрівна; Herasymenko, Oksana; Герасименко, Оксана Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Обґрунтовано необхідність формування системи управління працею, адекватної ринковим умовам. Розкрито фактори, що впливають на управління працею в постіндустріальній економіці. Визначено головні ознаки нової парадигми системи ...
 • Кіляр, Олександра Романівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Розглянуто погляди науковців та основні методичні засади щодо проведення економічного аналізу операцій з давальницькою сировиною. Охарактеризовано розподіл аналітичної роботи на підприємстві шляхом виокремлення різних ...
 • Гушко, С. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Величезне значення для забезпечення ефективної діяльності промислового підприємства відіграє оптимальна організаційно-управлінська структура, що поєднує та оптимізує існуючі бізнес-процеси. Дана умова завжди була необхідною ...
 • Гребешкова, Олена Миколаївна; Гребешкова, Елена Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У статті проаналізовано та систематизовано наявні погляди на природу стратегічного простору як простіру реалізації стратегічних цілей підприємства із забезпеченням його відмітності та неповторності у довгостроковій ...

Search DSpace


Browse

My Account